DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dil Bilgisi V: Metin Bilgisi TEB   301 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAŞAK KARAKOÇ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir bilim dalı olarak metindilbilimin doğuşunu, amacını ve tümce ötesi anlayışı keşfetme,metindilbilim yaklaşımlarını ve metinsellik ölçütlerini kavrama, metnin büyük ve küçük yapısına yönelik uygulamalar yapma.
Dersin İçeriği
Metin kavramının tarihçesi, metindilbilimin doğuşu ve amacı, metindilbilim yaklaşımları ve metinsellik ölçütleri, bağdaşıklık ögeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Metin kavramının tarihçesini, metindilbilimin doğuşunu ve amacını kavrar.
2) Metindilbilim yaklaşımlarını kavrar.
3) Metinsellik ölçütlerinden amaçlılık, ikna edicilik ve bilgilendiriciliğin temel özelliklerini ayırt eder.
4) Metinsellik ölçütlerinden durumsallık, metinler arasılık, tutarlık, bağdaşıklığın temel özelliklerini ayırt eder.
5) Metnin kaç tür yapısı olduğunu kavrar.
6) Bağdaşıklık ögelerini ayırt eder.
7) Örnek metinler üzerinde bağdaşıklık ögelerinin özelliklerini kavrar.
8) Örnek metinler üzerinde bağdaşıklık ögelerini gösterir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Metin kavramının kökeni, tarihçesi ve metindilbilimin doğuşu Tümce ötesi anlayış ve metindilbilimin doğuşu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Metindilbilim yaklaşımları Metindilbilim yaklaşımları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Metinsellik ölçütleri (Amaçlılık, ikna edicilik, bilgilendiricilik) Metinsellik ölçütleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Metinsellik ölçütleri (Durumsallık, metinler arasılık, tutarlık, bağdaşıklık) Metinsellik ölçütleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Metin yapısı Metin yapısı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bağdaşıklık ögeleri (Art gönderim ve ön gönderim) Bağdaşıklık ögeleri (Art gönderim ve ön gönderim) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
7 Bağdaşıklık ögeleri (Değiştirim, izlek ve örge) Bağdaşıklık ögeleri (Değiştirim ) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Bağdaşıklık ögeleri (Eksiltili yapılar, sözcük bağdaşıklığı) Bağdaşıklık ögeleri (Eksiltili yapılar, eş dizimlilik) Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Örnek metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi I Örnek metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 Örnek metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi II Örnek metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Örnek metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi III Örnek metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Örnek metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi IV Örnek metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Örnek metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi V Örnek metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
15 Örnek metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi VI Örnek metinlerin bağdaşıklık görünümlerinin incelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarııyıl Sonu Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar