DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anlama Teknikleri II:yazma Eğitimi TEB   304 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAŞAK KARAKOÇ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dili etkili bir biçimde kullanarak estetik niteliği yüksek, yaratıcı metinler yazabilmeyi tanıtmak.
Dersin İçeriği
Yazma becerisinin niteliklerini kavrayarak yazma eğitiminin sorunlarını tartışma, yazma eğitiminin ilkelerini, tarihçesini ve modellerini kavrama, yapılandırmacı felsefeye dayanan Türkçe dersi öğretim programlarını yazma becerisi açısından değerlendirme, yazma eğitiminde aşamaları ve değerlendirme çalışmalarını kavrama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yazma becerisinin niteliklerini kavrar.
2) Yazma eğitiminin sorunlarını tartışır.
3) Yazma eğitiminin ilkelerini kavrar.
4) Yazma eğitiminin tarihçesini kavrar.
5) Yazma modelleri arasındaki farkı kavrar.
6) 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programının yazma becerisi açısından değerlendirir.
7) 2006 ve 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programlarının yazma becerisi açısından karşılaştırır.
8) 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programının yazma becerisi açısından değerlendirir.
9) 2017 ve 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programlarının yazma becerisi açısından karşılaştırır.
10) 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programının yazma becerisi açısından değerlendirir.
11) Yazma eğitiminin aşamalarını kavrar.
12) Yazma eğitimine yönelik akademik çalışmaları inceler.
13) Yazma eğitiminde ölçme-değerlendirme çalışmalarının niteliğini kavrar.
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yazma becerisinin dil becerileri arasındaki yeri ve nitelikleri Yazma becerisinin nitelikleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Yazma eğitiminin sorunları Yazma eğitiminin sorunlarına yönelik kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Yazma eğitiminin ilkeleri Yazma eğitiminin ilkeleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Türkçe öğretim programları bağlamında yazma eğitiminin tarihçesi Türkçe öğretim programlarını inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yazma modelleri Yazma modellerini inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programının yazma becerisi açısından incelenmesi 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 2006 ve 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programlarının yazma becerisi açısından karşılaştırılması 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programının yazma becerisi açısından incelenmesi 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 2017 ve 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programlarının yazma becerisi açısından karşılaştırılması 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programının yazma becerisi açısından incelenmesi 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yazma eğitiminin aşamaları Yazma eğitiminin aşamaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Yazma eğitimine yönelik makale incelemesi Yazma eğitimine yönelik makaleler okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
14 Yazma eğitimine yönelik makale incelemesi Yazma eğitimine yönelik makaleler okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
15 Yazma eğitiminde değerlendirme çalışmaları Yazma eğitimimde değerlendirme çalışmalarını araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar