DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seçmeli Genel Kültür Yaratıcı Yazma * TES   425 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAŞAK KARAKOÇ ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yazma becerisini kendini ifade etme yolu olarak benimseme, dili etkili ve yaratıcı bir biçimde kullanarak değişik amaçlar doğrultusunda yazma esnekliği kazanma.
Dersin İçeriği
Yazma becerisinin özellikleri, yaratıcı yazmanın kaynakları, yazınsal metinlerde kahraman yaratma, mekan ve zaman tasviri yapma, öyküde olay örgüsünü başlatma ve özgün bit son tasarlama, öyküleyici metin kurgulama, parodi yazma, duyulardan, müzik ve görselden yola çıkarak yazma, farklı tür ve anlatım tekniklerinin özgün ve etkili kullanımına yönelik örnek uygulamalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
X
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yazma becerisinin özellikleri ve yaratıcı yazmanın kaynakları Temel dil becerileri içerisinde yazmanın yeri, yaratıcı yazmanın özellikleri
2 Yazınsal metinlerde kahramanların işlevleri Kahraman betimlemeleri okuma
3 Mekan betimlemesi yazma uygulamaları Mekan betimlemeleri okuma
4 Öyküde olay örgüsünü başlatma şekilleri Öykülerde olay örgüsüne başlama şekillerini inceleme
5 Yarım bırakılan öyküye özgün bir son tasarlama Öyküyü sonlandırmaya yönelik örnekleri okuma
6 Duyuları kullanarak özgün betimlemeler yazma Duyuları kullanma
7 Öyküleyici metin kurgulama çalışmaları Öyküleyici metin okuma
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Yazınsal metinlerde bakış açısı türleri ve bakış açısı değiştirme uygulaması Yazınsal metinlerde bakış açısı
10 Şiir parodisi yazma Şiir okuma
11 Masal parodisi yazma Masal okuma
12 Masal parodisi yazma uygulamaları Masal parodisi yazma uygulamaları
13 Müzik ve görselden yola çıkarak şiir yazma Müzik ve görselden yola çıkarak şiir yazma
14 Grupla beraber kurmaca bir metin yazma Kurmaca bir metin yazma
15 Grupla beraber kurmaca bir metin yazma Kurmaca bir metin yazma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar