DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretmenlik Uygulaması EMB   404 8 2 5 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Egemen HANIMOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEGEMEN HANIMOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SADIK EROL ER1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Felsefe bilinci oluşturmak ve felsefi düşünme becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Felsefenin ve felsefi düşünmenin ayırt edici özelliklerini bulmaya yönelik bir felsefe sorusunun ve kavramın ne olduğu üzerinde durularak felsefenin sorun alanına ilişkin disiplinleri hakkında bilgi verilir. Disiplinler arası farklar ve benzerlikler ortaya konulur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Her hafta bir günlük plan hazırlar.
2) Hazırladığı planı uygular.
3) Geri dönütler doğrultusunda düzeltmeler yapar.
4) Yaptığı çalışmalara dayalı olarak portfolyo hazırlar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Üç temel alanın (felsefe, sosyoloji, psikoloji) teorik alanda yapılan tartışmalarını günümüz sorunlarıyla ilişkilendirerek açıklar
2
Geçmişten günümüze problemlerin farklılık gösterdiğini bilir ve bu konuları günümüz açısından inceler
3
Üç temel alanın ( Felsefe, sosyoloji, psikoloji) gerekli kavramlarını tanımlar
4
Çalışma alanında karşılaşılan sorunları anlar, çözer ve yönlendirir
5
Teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur
6
Felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanındaki kaynaklarda yer alan temel sorunlarla ilgili araştırmalar yapar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Alanıyla ilgili bilgi birikimini ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sistematik ve tutarlı bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ortaya koyar
9
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
10
İnsan, toplum ve değerlere yönelik problemleri bağımsız olarak ele alır
11
Alanıyla ilgili basılı ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve kullanabilir
12
Kendini geliştirmeye ve araştırmaya sürekli açık olur
13
Toplumsal, felsefi ve edebi konulara duyarlılık gösterir
14
Felsefe, sosyal bilimler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri ile ilgili bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte basılı ve diğer bilgi kaynaklarını takip eder, ulaşabilir, kullanabilir ve etkili eğitim-öğretim yolları geliştirebilir
15
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşları ile iletişim kurar
16
Eleştirel, farklı ve yaratıcı düşünme ve çok boyutlu bakabilme becerisi kazanır
17
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, iş ve gündelik yaşamında kullanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Planlama yok
2 Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama İlgili konuya ilişkin hazırlık yapma
3 Her hafta hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama İlgili konuya ilişkin hazırlık yapma
4 Ders anlatım deneyimi İlgili konuya ilişkin hazırlık yapma
5 Ders anlatım deneyimi İlgili konuya ilişkin hazırlık yapma
6 Ders anlatım deneyimi İlgili konuya ilişkin hazırlık yapma
7 Yapılan uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi sonucu eksiklerini tespit edilmesi ve düzeltmelerin yapılması İlgili konuya ilişkin hazırlık yapma
8 Ara Sınav İlgili konuya ilişkin hazırlık yapma
9 Yapılan uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi sonucu eksiklerini tespit edilmesi ve düzeltmelerin yapılması İlgili konuya ilişkin hazırlık yapma
10 Yapılan uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi sonucu eksiklerini tespit edilmesi ve düzeltmelerin yapılması İlgili konuya ilişkin hazırlık yapma
11 Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması İlgili konuya ilişkin hazırlık yapma
12 Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması İlgili konuya ilişkin hazırlık yapma
13 Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması İlgili konuya ilişkin hazırlık yapma
14 Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması İlgili konuya ilişkin hazırlık yapma
15 Portfolyo hazırlama İlgili konuya ilişkin hazırlık yapma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konuya ilişkin hazırlık yapma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar