DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Deneyimi MB   423 7 1 3 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Faruk YILDIRIM
Dersi Verenler
Öğr. Gör.VOLKAN KOÇKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ortaöğretim kurumlarında yabancı dil öğretmeni olarak istihdam edilecek öğrencilerin alan bilgisi uygulamaları Türk Milli Eğitim sisteminin temel yapı taşları olan ortaöğretim kurumnlarında rehber öğretmen eşliğinde derslere girerek dersleri ve sınıf yönetimi ayrıca bir dersin işlenme safhalarını gözlemleme Sınıf içerisinde kullanılan çeşitli eğitim-öğretim tekniklerini gözlemleyerek rapor tutabilme Haftalık olarak danışman öğretim elemanına seminer verme
Dersin İçeriği
Öğretmen adaylarının çeşitli okullarda öğretmenlik deneyimini sağlayabilme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okulun öğretim sistemini ve örgütlenmesini sistemli bir yaklaşımla tanır.
2) Okul yönetimi, okullarda düzenli olarak yapılan işler ve okulun olanaklarına ilişkin bilgi sahibi olur.
3) Sınıf ortamındaki etkinlikleri gözlem yoluyla fark eder.
4) Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemler.
5) Öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini gözlemler.
6) Öğretmenin dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını gözlemler.
7) Dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını gözlemler.
8) Öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemler.
9) Okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceler.
10) Okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yönerge ve açıklamalar Bilgilendirme toplantıları Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
2 Soru sorma alıştırmaları DOSYADAKİ BİLGİLER Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
3 Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü DOSYADAKİ BİLGİLER Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
4 Öğrenci çalışmalarını değerlendirilmesi DOSYADAKİ BİLGİLER Tartışma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Ders kitaplarından yararlanma DOSYADAKİ BİLGİLER Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
6 Grup çalışmaları MATERYAL HAZIRLAMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Sınıf yönetimi OKULDAKİ REHBER ÖĞRETMEN İLE GÖRÜŞME Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Genel Tekrar Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
9 Çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması DOSYADAKİ BİLGİLER Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Benzetim
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
10 Değerlendirme ve kayıt tutma OKULDAKİ REHBER ÖĞRETMEN VE AKADEMİSYEN İLE GÖRÜŞME Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
11 Test hazırlama, puanlama, analiz OKULDAKİ REHBER ÖĞRETMEN İLE GÖRÜŞME Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
12 Ölçme ve değerlendirme OKULDAKİ REHBER ÖĞRETMEN İLE GÖRÜŞME Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
13 Öğretimde benzetimden yararlanma AKADEMİSYEN İLE GÖRÜŞME Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
14 Sınıf etkinliklerinin yönetimi ve planlanması AKADEMİSYEN İLE GÖRÜŞME Soru-Cevap
Tartışma
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
15 Okul deneyimi çalışmalarını değerlendirilmesi AKADEMİSYEN İLE GÖRÜŞME Soru-Cevap
Tartışma
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar