DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fransızca / Türkçe Çeviri YDF   305 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Volkan KOÇKAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.VOLKAN KOÇKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere Fransızcadan Türkçeye çeşitli metin türleri ve gazete haberleri yoluyla çeviri beceri ve tekniklerini kazandırmak ve bu metin türleri ve gazete haberleri ile öğrencilerin kendi başına çeviri yapabilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği
Çeviri teknik,metod,değerlendirme ve alıştırmaları yapma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevirinin tanımını yapabilme
2) Diller arasındaki sistem farklılıklarını kavrayabilme
3) Çeviride dikkat edilmesi gerekenleri öğrenme
4) Türkçe'nin cümle yapısı
5) Fransızcanın cümle yapısı
6) Çeviride kayıp ögeleri kavrama
7) Basit cümlelerin çevirisini yapabilme
8) Bileşik cümlelerin çevirisini yapabilme
9) Karmaşık olarak verilen ögelerden kurallı cümleler yapabilme
10) Basit ve kısa paragrafları Fransızcadan Türkçeye çevirebilme
11) Teknik metinlere giriş yapabilme
12) Karmaşık paragrafları çözümleyebilme
13) Gazete metinlerini anlayabilme
14) Kısa hikayeleri anlayabilme
15) Uzun paragrafların çevirilerini yapabilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çeviri nedir araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Ödev
2 Bir avrupa dili olan Fransızca'dan anadili Türkçe'ye çeviri birebir yapılır mı araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Ödev
3 Fransızca ve Türkçe'nin sözdizimsel farklılıkları araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Ödev
4 Türkçe ve Fransızca'daki cümle ögelerinin sentaks içerisindeki farklı sıralanışları araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Ödev
5 Basit cümleler ve Fransızca'ya çevirileri araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
6 Basit cümle, bileşik cümle tanımları ve örneklemeler araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Ödev
7 Bağlaçlı cümlelerin çevirileri araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Problem Çözme
Ödev
8 ARA SINAVLAR Yazılı Sınav
9 Yan cümlecik nedir Yan cümlecik türleri araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
10 Zaman bağlaçlı yan cümleciklerin çevirileri araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Problem Çözme
Ödev
11 ilgi zamirli cümleciklerin çevirileri araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
12 basit paragrafları anlaya bilme ve çözümleyebilme araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Ödev
13 Gazete başlıklarının çevirileri araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Ödev
14 Basit teknik metin çevirileri yapabilme araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Ödev
15 uzun paragrafların çevirilerini yapabilme araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
16-17 YILSONU SINAVLARI Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar