DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ölçme ve Değerlendirme EMB   302 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tugay AKBULUT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TUGAY AKBULUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitim işiyle uğraşacak olan bireylere, eğitim programının, öğretimin etkililiğinin ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine yönelik temel becerileri kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Öğretimde ölçme ve değerlendirmenin rolü ve önemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ölçme ve değerlendirme kavramlarını tanımlar.
2) Öğretimde ölçme ve değerlendirmenin rolünü kavrar ve öneminin farkında olur.
3) Eğitimde kullanılan ölçme araç ve tekniklerini açıklar.
4) Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikleri açıklar.
5) Test maddesi hazırlar, uygular ve değerlendirir.
6) Okul öğrenmelerinde kullanılan araçlardan elde edilen puanların test ve madde istatistiklerini hesaplar.
7) Ölçme sonuçları üzerinde merkezi eğilim ölçülerini hesaplayıp bunları yorumlar.
8) Ölçme sonuçları üzerinde merkezi yayılma ölçülerini hesaplayıp bunları yorumlar.
9) Ölçme sonuçları doğrultusunda grup puanlarını yorumlar.
10) Alternatif ölçme araçlarını farklı alanlarda öğrenci başarısını ölçmek için kullanır.
11) Değerlendirme ve not verme tekniklerini uygular.
12) Eğitimde kullanılan çağdaş ve geleneksel değerlendirme biçimlerini karşılaştırır.
13) Çağdaş ve geleneksel değerlendirme biçimlerinde dikkat edilmesi gereken unsurları açıklar.
14) Çeşitli değerlendirme yaklaşımlarını kullanarak öğrenci başarısını değerlendirir.
15) Ölçme ve değerlendirme ilkelerini temel alarak ilgili alanda öğrenci başarısı ve programın etkililiğini yorumlar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar (ölçme, değerlendirme vb.), Ölçmede Hata Türleri, Ölçme Hatalarının Kaynakları, ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
2 Ölçme ve değerlendirme ilişkisi, Ölçme ve değerlendirmenin amacı, Değerlendirme türleri ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
3 Eğitimde kullanılan ölçme araç ve teknikleri, Test Dışı Teknikler ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 İyi bir testte bulunması gereken özellikler ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Geleneksel Ölçme Araç ve Teknikleri I ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Geleneksel Ölçme Araç ve Teknikleri I ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
7 Alternatif Ölçme Araç ve Teknikleri ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
Ödev
9 Sınav Planı ve ölçme aracı hazırlama ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Ölçme aracı uygulama ve değerlendirilmesi ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
11 Madde analizi I ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
12 Madde analizi II ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Test analizi I ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Test analizi II ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Not Verme Teknikleri ilgili konuları okuma ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar