DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi MB   416 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Şükran KILBAŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MESUT ÖZONUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarına Türk Eğitim Sistemi ile ilgili genel bilgi sahibi olmasını sağlamak ve okul yönetimine yönelik bir bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Türk eğitim sisteminin genel yapısı, Türk eğitim sisteminin yasal temelleri, Türk eğitim sisteminin örgüt ve yönetim yapısı, örgüt ve yönetim bilimine giriş, yönetim teorileri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde çalışan hizmetleri, okul yönetiminde öğrenci işleri, okul yönetiminde eğitim-öğretim işleri, okul işletmesinin yönetimi, okula toplumsal katılım, öğretim liderliği konuları incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türk eğitim sisteminin genel yapısı, yasal temelleri ve yönetim yapısını kavrar.
2) Yönetim teorilerini ve yönetim süreçlerini açıklar.
3) Okul örgütü ve yönetiminin özelliklerini açıklar.
4) Okul yönetiminde personel ve öğrenci işlerini kavrar.
5) Okul yönetiminde eğitim-öğretim işlerini açıklar.
6) Okul işletmesinin yönetimini bilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk eğitim sisteminin genel yapısı Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
2 Türk eğitim sisteminin yasal temelleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
3 Türk eğitim sisteminin örgüt ve yönetim yapısı Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
4 Örgüt ve yönetim bilimine giriş Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
5 Yönetim teorileri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
6 Yönetim süreçleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
7 Yönetici ve Önder Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
8 Ara Sınav Konuyla ilgili kaynakların taranması
9 Örgüt Kültürü Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
10 Yönetimde Sistem Yaklaşımı Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
11 Yönetim and Etik Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
12 Kişiler arası ilişkiler Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
13 Önderlik Tipleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
14 Dönüşümsel liderlik Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
15 Örgütte çatışma Konuyla ilgili kaynakların taranması ve ön çalışma yapılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili kaynakların taranması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar