DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Antropolojiye Giriş YFS   345 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Helene ÇAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HELENE ÇAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Değişik örnek inceleyerek, İnsan tek ancak kültürel çeşitliliğin olduğunu farkına varabilme; kendi kültürü ve başka birinin kültürü değer yargı kullanmadan karşılaştırabilme
Dersin İçeriği
Sosyal antropoloji, insan yaşam tarzları ile inançlarla ilgilenmektedir. Bu derste, şu konular ele alınacaktır: Antropoloji, temel kavramları, yöntemi ve alanları tanımlama. Antropolojik yöntem kullanarak gözleme dayalı bir araştırma hazırlama. Alyans teorisi, akrabalık sistemleri ve sosyal organizasyonu açıklama. Çeşitli antropoloji akımları tanımlama. Belli başlı antropologlar ve bunların çalışma alanları ve teorileri anlatma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler, antropoloji nasıl bir bilim olduğunu ve neyi incelediğini anlatır
2) Öğrenciler, antropolojinin nasıl doğduğunu anlatır
3) Öğrenciler, antropolojinin bazı alanlarından örnek verir
4) Öğrenciler, evrimci, yayılmacı, kültürel, işlevsel ve yapısal antropoloji kavramları tanımlayabilir ve onlara bağlı olan antropologlar ve çalışmalarından örnek verir
5) Öğrenciler, dünyada temel yaşam tarzları ve sosyal yapıları açıklar
6) Öğrenciler, evliliğin hangi işlevi gördüğünü ve kültürlere göre farklılıkları gösterir
7) Öğrenciler, akrabalık sistemleri ne tür bir işlev gördüğünü ve kültürlere göre farklılıkları gösterir
8) Öğrenciler, inançların nasıl örgütlendiği ve kurumsallaştığını anlatır
9) Öğrenciler, dil ile kültürün ilişkisini anlatır
10) Öğrenciler, kendinin seçtiği bir alana gidip antropoloji yöntemi kullanarak bir gözlem raporu yazar
11) Öğrenciler, natür ile kültür arasındaki bağlantı açıklar
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Antropoloji nedir. Antropolojinin doğuşu Ön hazırlık yok
3 Antropolojinin yöntemi Ön hazırlık yok
4 Antropolojinin alanları Ön hazırlık yok
5 Antropoloji kuramları : Evrim teorisi ve evrimcilik Ön hazırlık yok
6 Antropoloji kuramları : difüzyonizm ve amerikan kültüralizm Ön hazırlık yok
7 Antropoloji kuramları : işlevselcilik, yapısalcılık Ön hazırlık yok
8 Ara Sınav
9 Yaşam ortamları ve sosyal yapıları Ön hazırlık yok
10 Evlilik ve aile Ön hazırlık yok
11 Akrabalık sistemleri ve soy Ön hazırlık yok
12 Din ve büyü. Geçiş törenleri Ön hazırlık yok
13 Ekonomi antropolojisi : değiş dokuş teorisi Ön hazırlık yok Ödev
14 Diller Ön hazırlık yok
15 Ders değerldendirilmesi Ön hazırlık yok
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar