DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri II YDF   342 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Helene ÇAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HELENE ÇAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fransız dili eğitiminde etkili yöntem ve araçlar kullanarak bir ders hazırlayabilmek
Dersin İçeriği
Alana özgü temel kavramlar, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. Sunum şeklinde uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler, etkili bir sunum hazırlayıp sunar
2) Öğrenciler, okul veya lise öğrencilerine yönelik bir ders hazırlayıp onu sunar
3) Öğrenciler, herbir dil becerisi çalışmak için araç ve yöntemleri anlatır
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş - Sunumların tarihlerinin belirlenmesi Ön hazırlık yok
2 Bir ders planı hazırlamak (hatırlatma) Ön hazırlık yok Beyin Fırtınası
3 Bir pedagojik aktiviteyi hazırlamak (hatırlatma) Ön hazırlık yok Anlatım
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
4 Sunumlar: selamlaşmak ; tanışmak ; sayılar ; birini tanıtmak Ön hazırlık yok Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
5 Sunumlar: meslekler ; zevkinden bahsetmek ; aile ; hobis Ön hazırlık yok
6 Sunumlar: saati söylemek ; dışarıya çıkmaya davet etmek ; birisi betimlemek ; alanda yerleştirmek Ön hazırlık yok
7 bir güzergah anlamak ve anlatmak ; alış-veriş yapmak ; yemek tarifi ; lokantada sıparış etmek Ön hazırlık yok
8 Ara Sınav
9 Sunumlar: günlük rutinleri; bir yer betimlemek; hava durumu; tatilden bahsetmek Ön hazırlık yok
10 Sunumlar: geçmiş bir olay anlatmak (passe compose); geçmiş bir olay anlatmak (imparfait); üçüncü sayfa haberleri; özgeçmiş ve iş arayışı Ön hazırlık yok
11 Sunumlar: Fransa'ya bir seyahat hazırlamak; dilekleri ifade etmek Ön hazırlık yok
12 Ek sunumlar Ön hazırlık yok
13 Ek sunumlar Ön hazırlık yok
14 Ek sunumlar Ön hazırlık yok
15 Ders değerldendirilmesi Ön hazırlık yok
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar