DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Etkili İletişim YFS   457 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Volkan KOÇKAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.VOLKAN KOÇKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gerek iş yaşamı gerekse sosyal yaşamda yabancı dilde kendini en iyi biçimde ifade edebilmek ve etkili olabilmek için gerekli yöntem ve ipuçlarını öğrencinin edinmesini sağlamak
Dersin İçeriği
Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Düşünceleri net bir biçimde ifade edebilir/ anlatabilir
2) Röportaj yapabilir
3) Yorumlamada kendi düşüncesini ortaya koyabilir
4) Düzgün yapılandırılmış metinler hazırlayabilir
5) Yöresel dil farklılıklarını, alan dilini vb. anlayabilir ve kullanabilir.
6) Sunuları ve tartışmaları anlayabilir, düzgün ve ayrıntılı çıkarımlarda bulunabilir
7) Tartışma / Oturum yönetebilir, katkıda bulunabilir
8) Deneyim ve duyguları aktarabilir
9) Herhangi bir konuyu sunabilir
10) Açıklama yapabilir ve uygun tepki verebilir
11) Öğrenim alanında iletişim kurabilir
12) Turizm alanında iletişim kurabilir
13) Ticaret alanında iletişim kurabilir
14) İnsanlarla rahat iletişim kurabilir
15) Konuşurken dilin prozodik ögelerine uyum gösterebilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Düşünceleri net bir biçimde ifade etmek / anlayabilmek Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma ve sunu yapma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
2 Röportaj Yapmak Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma ve sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Ödev
3 Yorumlamada Kendi Düşüncesini ortaya koymak Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma ve sunu yapma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
4 Düzgün yapılandırılmış metinler hazırlamak Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma ve sunu yapma Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Ödev
5 Yöresel dil farklılıklarını, alan dilini vb. anlamak ve kullanmak. Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma ve sunu yapma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
Ödev
6 Sunuları ve tartışmaları anlamak, düzgün ve ayrıntılı çıkarımlarda bulunmak Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma ve sunu yapma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
7 Tartışma / Oturum Yönetmek, katkıda bulunmak Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma ve sunu yapma Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Benzetim
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
8 ARA SINAVLAR Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Herhangi bir konuyu sunmak Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma ve sunu yapma Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Benzetim
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
10 Açıklama yapmak ve uygun tepki vermek Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma ve sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Benzetim
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
11 Deneyim ve duyguları aktarabilmek Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma ve sunu yapma Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Öğrenim alanında iletişim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma ve sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
13 Turizm alanında iletişim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma ve sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Ticaret alanında iletişim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma ve sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Benzetim
Örnek Olay
Ödev
15 Konuşurken dilin prozodik ögelerine uyum göstermek Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma ve sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Benzetim
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 YILSONU SINAVLARI Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar