DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Yazma Becerileri YFS   402 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MAVAŞOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA MAVAŞOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İleri düzeyde kanıtlayıcı metin yazma
Dersin İçeriği
Kompozisyon ve metin yazımında gereken teknikleri öğrenme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kanıtlayıcı metinlerdeki sorunsalları tanır ve tanımlayabilirler; sorunsalı izlek ve konudan ayırt edebilirler
2) Anahtar sözcükleri ve sorunsalları bulabilir, birbirleriyle ilişkilendirebilirler
3) Belirli bir sorunsaldan hareketle beyin fırtınası yapabilir
4) Belirli bir sorunsaldan hareketle fikir üretebilirler
5) Üretilen fikirleri sınıflandırabilir ve sıraya koyabilirler
6) Kanıtlayıcı metin planı yapabilirler
7) Kanıtlayıcı metin için giriş yazabilirler
8) Kanıtlayıcı metin için sonuç yazabilirler
9) Geçiş paragrafları yazabilirler
10) Kanıtlayıcı ögeleri birbirine bağlayabilirler
11) Paragraflar arasında ilişkileri kurabilirler
12) Üretilen fikirleri çeşitlendirebilirler
13) Üretilen fikirleri değişik biçimlerde yeniden ifade etme
14) Kendi düşüncelerini aktarabilirler
15) Doğrudan ve dolaylı anlatım yollarını kullanabilirler


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kanıtlayıcı metinlerdeki sorunsalları tanıma ve tanımlama; sorunsalı izlek ve konudan ayırt etme Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak Ödev
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
2 Anahtar sözcükleri ve sorunsalları bulma, birbirleriyle ilişkilendirme Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak Ödev
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
3 Belirli bir sorunsaldan hareketle beyin fırtınası yapma Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak Ödev
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
4 Belirli bir sorunsaldan hareketle fikir üretme Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak Ödev
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
5 Üretilen fikirleri sınıflandırma ve sıraya koyma Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak Ödev
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
6 Kanıtlayıcı metin planı yapma Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak Ödev
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
7 Kanıtlayıcı metin için giriş ve sonuç yazma Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak Ödev
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
8 Ara sınav Sinava hazirlik Yazılı Sınav
9 Geçiş paragrafları yazma Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak Ödev
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
10 Kanıtlayıcı ögeleri birbirine bağlama Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak Ödev
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
11 Paragraflar arasında ilişkileri kurma Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak Ödev
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
12 Üretilen fikirleri çeşitlendirme Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak Ödev
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
13 Üretilen fikirleri değişik biçimlerde yeniden ifade etme Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak Ödev
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
14 Kendi düşüncelerini aktarabilirler Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak Ödev
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
15 Doğrudan ve dolaylı anlatım yollarını kullanabilirler Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak Ödev
Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
16-17 Final sınavı Sinava hazirlik Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar