DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sözlü Anlatım YFS   404 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Helene ÇAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiUMUT HÜR YAŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fransızca dinleme ve konuşma becerileri, Fransız haberlerini temel alarak sunum yoluyla Dil Referansı Ortak Avrupa Çerçevesinin B2 seviyesine ulaşmak.
Dersin İçeriği
Fransa'da gündemde olan haberler hakkında sunum ve tartışmalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, etkili bir sunum hazırlayıp sunar
2) Öğrenci Fransızca kullanarak bir tartışma yürütebilir
3) Öğrenci Fransızca kullanarak bir tartışmaya katılabilir
4) Öğrenci, Fransa'da gündemde olan haberleri anlatabilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders tanıtımı -
2 Sunum teknikleri - sunum tarihlerin belirlenmesi Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
3 Toplum 1 Ön hazırlık yok Alıştırma ve Uygulama
4 Çevre Araştırma, ödev Tartışma
Gösteri
5 Sporla ilgili gündem Araştırma, ödev Tartışma
Gösteri
6 Medya Araştırma, ödev Tartışma
Gösteri
7 Sağlık, bilim Araştırma, ödev Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav
9 Toplum 2 Araştırma, ödev Tartışma
Gösteri
10 Ekonomi, iş Araştırma, ödev Tartışma
Gösteri
11 Eğitim Araştırma, ödev Tartışma
Gösteri
12 Kültür, tarih Araştırma, ödev Tartışma
Gösteri
13 Üniversite Araştırma, ödev Tartışma
Gösteri
14 Fransız politik hayatı Araştırma, ödev Tartışma
Gösteri
15 Ders değerlendirilmesi Araştırma, ödev Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar