DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Alan Fransızcası YDF   411 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mediha ÖZATEŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEDİHA ÖZATEŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMEDİHA ÖZATEŞ1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Özellikle turizm alanı üzerinde yoğunlaşarak, öğrencilere bu alana özgü fransızca bilgi ve becerileri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Otel,restoran, ve rehberlik gibi alanları kapsayacak şekilde turizm alanına özgü fransızca bilgisi; turizm türleri ( kültür, iş,sağlık vb.) hakkında genel bilgiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Turizm ve otelcilik gibi alanlara özgü fransızca terminolojiyi öğrenir.
2) Otelcilik ve turizm alanlarının kapsamına giren meslek dallarını tanır .
3) Fransa ve Türkiye deki turistik bölgeler hakkında bilgi sahibi olur.
4) Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini tanır.
5) Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimler.
6) Türkiye'den seçmiş olduğu bir şehir ya da bölgeyi turizm açısından irdeleyerek fransızca alan bilgisi ve terminolojisini kullanarak tanıtma bilgi ve becerisi kazanır.
7) Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir
8) Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma. bilinci kazanır.
9) Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanmayı öğrenir.
10) Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanmayı öğrenir.
11) Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama becerisi kazanır.
12) Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları öğrenir
13) Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanmabecerisi kazanır
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Özel alan fransızcası hakkında genel bilgiler Ön okuma,araştırma Alıştırma ve Uygulama
Soru-Cevap
Anlatım
2 Otel,restoran ve rehberlik gibi alanlara özgü bilgiler ve bu alanlarda kullanılan fransızca terminoloji,örnek metinler Ön okuma,araştırma Alıştırma ve Uygulama
Soru-Cevap
Anlatım
3 Otel,restoran ve rehberlik gibi alanlara özgü bilgiler ve bu alanlarda kullanılan fransızca terminoloji,örnek metinler Ön okuma,araştırma Alıştırma ve Uygulama
Soru-Cevap
Anlatım
4 Otel,restoran ve rehberlik gibi alanlara özgü bilgiler ve bu alanlarda kullanılan fransızca terminoloji,örnek metinler Ön okuma,araştırma Alıştırma ve Uygulama
Soru-Cevap
Anlatım
5 Otel,restoran ve rehberlik gibi alanlara özgü bilgiler ve bu alanlarda kullanılan fransızca terminoloji,örnek metinler Ön okuma,araştırma Alıştırma ve Uygulama
Soru-Cevap
Anlatım
6 Turizm türleri (kültür,sağlık,kış vb ) ve sektörleri hakkında kısa bilgiler Ön okuma,araştırma,ödev Alıştırma ve Uygulama
Soru-Cevap
Anlatım
7 Turizm türleri (kültür,sağlık,kış vb ) ve sektörleri hakkında kısa bilgiler Ön okuma,araştırma,ödev Bireysel Çalışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Türkiye ve Fransa'dan seçilmiş şehir ya da bölgelere( çalışılmış örneklerden yola çıkarak) düzenlenecek öğrenciler tarafından hazırlanan gezi programlarının sunumu araştırma,ödev Alıştırma ve Uygulama
Soru-Cevap
Anlatım
10 Türkiye ve Fransa'dan seçilmiş şehir ya da bölgelere( çalışılmış örneklerden yola çıkarak) düzenlenecek öğrenciler tarafından hazırlanan gezi programlarının sunumu araştırma,ödev Alıştırma ve Uygulama
Soru-Cevap
11 Türkiye ve Fransa'dan seçilmiş şehir ya da bölgelere( çalışılmış örneklerden yola çıkarak) düzenlenecek öğrenciler tarafından hazırlanan gezi programlarının sunumu araştırma,ödev Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
12 Türkiye ve Fransa'dan seçilmiş şehir ya da bölgelere( çalışılmış örneklerden yola çıkarak) düzenlenecek öğrenciler tarafından hazırlanan gezi programlarının sunumu araştırma,ödev Bireysel Çalışma
Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
13 Türkiye ve Fransa'dan seçilmiş şehir ya da bölgelere( çalışılmış örneklerden yola çıkarak) düzenlenecek öğrenciler tarafından hazırlanan gezi programlarının sunumu araştırma,ödev Bireysel Çalışma
Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
14 Türkiye ve Fransa'dan seçilmiş şehir ya da bölgelere( çalışılmış örneklerden yola çıkarak) düzenlenecek öğrenciler tarafından hazırlanan gezi programlarının sunumu ,araştırma,ödev Bireysel Çalışma
Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
15 Türkiye ve Fransa'dan seçilmiş şehir ya da bölgelere( çalışılmış örneklerden yola çıkarak) düzenlenecek öğrenciler tarafından hazırlanan gezi programlarının sunumu araştırma,ödev Bireysel Çalışma
Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar