DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fransızca Dilbilgisi IV YFS   342 6 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Volkan KOÇKAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiUMUT HÜR YAŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bağımlı ve bağımsız sözcük türlerinin incelenmesi ve işlevlerinin analiz edilmesi
Dersin İçeriği
Bağımlı ve bağımsız sözcük türlerinin incelenmesi ve işlevlerinin analiz edilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dilbilgisi dersinin dönem programı ve amaçlarının açıklanması
2) Dilbilgisi nedir Hangi sorunları inceler
3) Grammar, dilbilim arasındaki bağıntılar
4) Fransızca'ya başka dillerden geçmiş sözcüklerin örneklenmesi ve karşılaştırılması
5) Anlamsal değişmeler (Mecazlar)
6) Sözcük türetme
7) İsim, sıfat, zarf ve tanımlık kavramları.
8) İsim türleri
9) Fransızca'da cinsiyet belirten sözcükler ve dağılımları
10) Fransızca'da le, la, l ve les tanımlıklarının görev ve işlevleri.
11) Fransızca'da sözcükleri dişil yapma yöntemleri
12) Fransızca'da sözcükleri dişil yapma yöntemleri
13) Dişil eklerinin sözcüklere eklenmesi
14) İsimin söz dizimindeki işlevleri
15) İsim ve türleri


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dilbilgisi dersinin dönem programı ve amaçlarının açıklanması Ders kitabının öğrencilere tanıtılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Ödev
2 Dilbilgisi Hangi sorunları inceler Fransızca ve Türkçe arasındaki sözdizimsel farklılıkları saptama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Benzetim
Problem Çözme
Ödev
3 Grammar, dilbilim arasındaki bağıntılar Önceden işlenmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Ödev
4 Fransızca'ya başka dillerden geçmiş sözcüklerin örneklenmesi ve karşılaştırılması Başka dillerden geçmiş sözcüklerin tespiti Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Ödev
5 Anlamsal değişmeler (Mecazlar) Türkçe'de mecaz kavramının araştırılması ve Fransızca'da mecaz kavramı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
6 Sözcük türetme Türemiş sözcüklerin karşılıklı olarak örneklerinin toplanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 İsim, sıfat, zarf ve tanımlık kavramları. Önceden işlenmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
8 ARA SINAVLAR Önceden işlenmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
9 Fransızca'da cinsiyet belirten sözcükler ve dağılımları Önceden işlenmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Ödev
10 Fransızca'da le, la, l ve les tanımlıklarının görev ve işlevleri. Eklerin araştırılması ve tesbit edilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Ödev
11 Fransızca'da sözcükleri dişil yapma yöntemleri Türkçe ve Fransızca'da isim kavramı ve işlevlerinin araştırılması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Dişil eklerinin sözcüklere eklenmesi Önceden işlenmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Problem Çözme
Ödev
13 İsimin söz dizimindeki işlevleri Önceden işlenmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Ödev
14 İsim ve belirleyicileri Önceden işlenmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
15 İsim olan sözcüklerin belirleyicileri Önceden işlenmiş konuların tekrarı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
16-17 YIL SONU SINAVLARI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar