DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okuma Becerileri 1 FRAZ   103 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MAVAŞOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA MAVAŞOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yazınsal olan ve olmayan, değişik türdeki özgün Fransızca metinleri okuma ve anlama becerisi, bu metinlerin özgün yapıları, sözcük, tümce, paragraf ve izlek arasındaki ilişkiler.
Dersin İçeriği
Kelime,dil ve anlam bilgisine dayalı çeşitli metinlerin çalışılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Metin türlerini ve ayrımlarını bilirler
2) Yönerge metinleri okur ve anlarlar
3) Yönlendirici metinleri okur ve anlarlar
4) Yazışmaları okur ve anlarlar
5) Bilgilendirici metinleri okur ve anlarlar
6) Kanıtlayıcı metinleri okur ve anlarlar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Metin türlerini ve ayrımları üzerinde çalışma Sözcükleri gözden geçirme, sözcüklerin anlam ve değeri ile ilgili kestirimde bulunma, ana düşünceleri saptama ve özetleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Yönerge metinlerini okuma Sözcükleri gözden geçirme, sözcüklerin anlam ve değeri ile ilgili kestirimde bulunma, ana düşünceleri saptama ve özetleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Yönerge metinlerini okuma Sözcükleri gözden geçirme, sözcüklerin anlam ve değeri ile ilgili kestirimde bulunma, ana düşünceleri saptama ve özetleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Yönlendirici metinleri okuma Sözcükleri gözden geçirme, sözcüklerin anlam ve değeri ile ilgili kestirimde bulunma, ana düşünceleri saptama ve özetleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yönlendirici metinleri okuma Sözcükleri gözden geçirme, sözcüklerin anlam ve değeri ile ilgili kestirimde bulunma, ana düşünceleri saptama ve özetleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Yazışmaları okuma Sözcükleri gözden geçirme, sözcüklerin anlam ve değeri ile ilgili kestirimde bulunma, ana düşünceleri saptama ve özetleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yazışmaları okuma Sözcükleri gözden geçirme, sözcüklerin anlam ve değeri ile ilgili kestirimde bulunma, ana düşünceleri saptama ve özetleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Bilgilendirici metinleri okuma Sözcükleri gözden geçirme, sözcüklerin anlam ve değeri ile ilgili kestirimde bulunma, ana düşünceleri saptama ve özetleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Bilgilendirici metinleri okuma Sözcükleri gözden geçirme, sözcüklerin anlam ve değeri ile ilgili kestirimde bulunma, ana düşünceleri saptama ve özetleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Bilgilendirici metinleri okuma Sözcükleri gözden geçirme, sözcüklerin anlam ve değeri ile ilgili kestirimde bulunma, ana düşünceleri saptama ve özetleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kanıtlayıcı metinleri okuma Sözcükleri gözden geçirme, sözcüklerin anlam ve değeri ile ilgili kestirimde bulunma, ana düşünceleri saptama ve özetleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kanıtlayıcı metinleri okuma Sözcükleri gözden geçirme, sözcüklerin anlam ve değeri ile ilgili kestirimde bulunma, ana düşünceleri saptama ve özetleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kanıtlayıcı metinleri okuma Sözcükleri gözden geçirme, sözcüklerin anlam ve değeri ile ilgili kestirimde bulunma, ana düşünceleri saptama ve özetleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Kanıtlayıcı metinleri okuma Sözcükleri gözden geçirme, sözcüklerin anlam ve değeri ile ilgili kestirimde bulunma, ana düşünceleri saptama ve özetleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar