DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fransızcanın Yapısı 3 FRAZ   207 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Volkan KOÇKAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiUMUT HÜR YAŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fransızca dilbilgisi temel ve ileri seviye becerilerini kazanmış olmak
Dersin İçeriği
Fransız Dili Gramerinin sözdizimsel temel mekanizmalarını incelemek, geçmiş yıllarda öğrenilen dil bilgisi kazanımlarını tekrar gözden geçirmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fransızca ve Türkçe'nin söz dizimsel farklılıklarını bilir ve karşılaştırma yapabilir
2) Öğrendiği amaç dilden ana diline doğru önce cümleler şeklinde daha sonra paragraf düzeyinde çeviriler yapabilir
3) Fransızcada zamanları doğru kullanabilir
4) Fransızcada bağlaçları doğru kullanabilir
5) Sebep-sonuç cümleleri kurmayı öğrenir
6) Zıtlık cümleleri kurabilir
7) Amaç cümleleri kurabilir
8) Bağlaçlı cümleleri ayırt edebilir.
9) Girişik ve birleşik cümleleri çözümleyebilir
10) Dilek-istek kipini kullanabilir
11) Dilek-istek kipinin gerektirdiği bağlaçları tanıyabilir
12) İki dilde karşılıklı çeviri yapabilir
13) Edilgen cümleleri kurabilir
14) Direk anlatım ve dolaylı anlatım becerilerini kullanabilir
15) Zarf-fiilleri kullanabilir ve zarf-fiillerin cümle içerisinde görevlerini bilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fransızcada bağlaçlara genel bakış Türkçe ve Fransızca dilbilgisi kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Sözlü Sınav
Ödev
2 Bağlaçların genel yapısı ve farklı cümle türleri Türkçe ve Fransızca dilbilgisi kitaplarından konunun araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
3 Cümle içerisinde bağlaçları bulabilme Bağlaçlardan oluşmuş bir uygulama metininin hazırlanması Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Sebep-sonuç anlatan bağlaçlar(1) Bağlaçlardan oluşmuş bir uygulama metininin hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Sebep-sonuç anlatan bağlaçlar(2) Bağlaçlardan oluşmuş bir uygulama metininin hazırlanması
6 Zıtlık anlatan bağlaçlar (1) Bağlaçlardan oluşmuş bir uygulama metininin hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Zıtlık anlatan bağlaçlar (2) Bağlaçlardan oluşmuş bir uygulama metininin hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav
9 Amaç anlatan bağlaçlar (1) Bağlaçlardan oluşmuş bir uygulama metininin hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
10 Dilek-istek kipi ve kullanımı Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Ödev
11 Dilek-istek kipi ile birlikte kullanılan bağlaçlar (1) Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Ödev
12 Dilek-istek kipi ile birlikte kullanılan bağlaçlar (2) Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Ödev
13 Etken ve edilgen cümleler Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Benzetim
Ödev
14 Direk anlatım ve dolaylı anlatım Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Ödev
15 Zarf-fiiller ve kullanımları Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar