DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dilbilimi 2 FRAZ   206 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuran ASLAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURAN ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dilbilimin temel kavram, kuram,yöntem ve yaklaşımlarını uygulamalı olarak öğretmek
Dersin İçeriği
Dilbilimin temel kuram, kavram ve ilkeleri, bu tanımlamalar aracılığıyla dil bilinci edindirme, dilbilimin dalları ve çalışma alanları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2) Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3) Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4) Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5) Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6) Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7) Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8) Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9) Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10) Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11) Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12) Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13) Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14) Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15) Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dilbilgisi ile Dilbilim arasındaki fark Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Sözden Yazıya Geçiş Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma
3 Farklı Çağlar ve Dile Getirdikleri Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma
4 Birinci Bölüm Üzerine Alıştırmalar Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma
5 19. Yüzyılda Dilbilim Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma
6 19. Yüzyılda Dilbilim Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma
7 İkinci Bölüm Üzerine Alıştırmalar Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Modern Dilbilim Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma
10 Modern Dilbilim Kuramları Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma
11 Modern Dilbilim Kuramları Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma
12 Temel Kazanımlar Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma
13 Üçüncü Bölüm Üzerine Alıştırmalar Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma
14 Genel Görüşler Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma
15 Genel Görüşler Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar