DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi YDF   321 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuran ASLAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURAN ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocukların öğrenme stratejilerini,çocuklara Fransızca öğretiminde uygulanacak sınıf içi yöntem ve teknikleri;oyun, şarkı ve görsel araçların geliştirilmesini ve kullanılmasını öğretmek.
Dersin İçeriği
Çocuklara yabancı dil öğretiminde teknik ve yöntemleri öğretmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fransızcanın çocuklara öğretiminde uygulanacak teknikler, oyun, şarkı ve diğer etkinliklerin kuramsal ve uygulamalı olarak öğrenir
2) İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlar.
3) Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
4) Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimler.
5) Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklar.
6) Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
7) Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklar.
8) Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
9) Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlar.
10) Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanır.
11) Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenir.
12) Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olur.
13) Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
14) Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
15) Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 II. Dünya savaşından bugüne çocuklara yabancı dil öğretiminin gelişimi Kaynakta Belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
2 Konunun devamı Kaynakta Belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
3 Nuremberg kararlarının incelenmesi Kaynakta Belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
4 Konunun devamı Kaynakta Belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
5 1970 lere kadar çocuklara yabancı dil öğretiminin gelişimi Kaynakta Belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
6 ABD, İngiltere, Sovyetler Birliği, Kanadada uygulamalar Kaynakta Belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
7 Konuların seçimi (sayılar, renkler, alışveriş, evin bölümleri vb.) Öğrenci sunumları Kaynakta Belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Grupların sunumu ve eleştiriler Kaynakta Belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
10 Grupların sunumu ve eleştiriler Kaynakta Belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
11 Grupların sunumu ve eleştiriler Kaynakta Belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
12 Grupların sunumu ve eleştiriler Kaynakta Belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
13 Grupların sunumu ve eleştiriler Kaynakta Belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
14 Grupların sunumu ve eleştiriler Kaynakta Belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 Grupların sunumu ve eleştiriler Kaynakta Belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar