DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
2. Yabancı Dil (Almanca) YFA   304 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdal KAÇAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HALİME BALCI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Almanca temel becerileri kazandırmak
Dersin İçeriği
Almanca temel beceriler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birincil yabancı dil öğreniminde edindikleri becerileri kullanarak ikinci bir yabancı dil öğrenir
2) İkinci yabancı dilde okuma becerileri geliştirir
3) İkinci yabancı dilde yazma becerileri geliştirir
4) İkinci yabancı dilde dinleme becerileri geliştirir
5) İkinci yabancı dilde konuşma becerileri geliştirir
6) İkinci yabancı dilde dilbilgisi becerileri geliştirir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bir kartpostal yazmak Bir kartpostal örneği hazırlama Bireysel Çalışma
2 Bir mail yazmak Belli bir konuda bie mail yazmak Bireysel Çalışma
3 Aktivitelerinden bahsetmek Bir gün içerisinde yapılacak aktiviteleri belirleme Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
4 Günlük hayat ile ilgili bir diyalog üretme Günlük hayat ile ilgili diyalog inceleme Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
5 Günlük yaşam ile ilgili bir metin okuma ve sorular cevaplama Verilen kısa okuma metnini anlama Anlatım
Soru-Cevap
6 Zevkleri hakkında konuşmak Sevilen ve sevilmeyen aktiviteleri belirleme Anlatım
7 Ailesi hakkında konuşmak Aileyi tanıtan bir metin inceleme Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 İzin, istek, zorunluluk, yetenek cümleleri kurmak Modal fiilleri inceleme Bireysel Çalışma
10 Bir davet teklif etmek/kabul etmek/reddetmek Bir davetiye inceleme Grup Çalışması
11 Geçmiş olayları anlatma (di'li geçmiş zaman) Geçmiş zaman özellikleri ile ilgili bilgi bulma Anlatım
12 Geçmiş olayları anlatma (di'li geçmiş zaman) Geçmiş zaman fiilleri tespit etme Anlatım
13 Hafta Sonu hakkında konuşma Hafta sonu yapılan aktiviteleri yazma Soru-Cevap
Grup Çalışması
14 Yaz tatili hakkında yazma Yaz tatilinde yaptıklarını not etme ve hatırlama Anlatım
Soru-Cevap
Bireysel Çalışma
15 Gelecek planları hakkında konuşma Gelecek planlarını düşünme Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar