DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
2. Yabancı Dil (Almanca) YFA   403 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdal KAÇAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERDAL KAÇAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Almanca temel becerileri kazandırmak
Dersin İçeriği
Almanca temel beceriler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birincil yabancı dil öğreniminde edindikleri becerileri kullanarak ikinci bir yabancı dil öğrenir
2) İkinci yabancı dilde okuma becerileri geliştirir
3) İkinci yabancı dilde yazma becerileri geliştirir
4) İkinci yabancı dilde dinleme becerileri geliştirir
5) İkinci yabancı dilde konuşma becerileri geliştirir
6) İkinci yabancı dilde dilbilgisi becerileri geliştirir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kendisi ve ailesi hakkında genel bilgiler Kendini tanitan bir kişinin biyografisini okuma
2 Almanca isimlerin genel özellikleri Almanca isimleri hakkında araştırma
3 Almanca isimlerin tekil ve çoğul özellikler Tekil ve çoğul isimler bulma
4 Almanca fiillerin çekimleri Cümleler analiz etme
5 Almanca eylemlerin kategorileri Fiil çeşitlerini araştırma
6 Verilen fiillerle cümleler oluşturma Analyzing different type of sentences
7 Verilen konu hakkında cümleler yazma Bir paragraf okuma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Metin okuma ve sorular cevaplama Bir metin okuma
10 metin okuma ve çeviri yapma Bir metni çevirme
11 Okunan metin hakkında yorumlar yapma ve yazma Bir metni yormla
12 Günlük yaşantılar hakkında diyalog üretme Bir diyalog analiz etme
13 Diyalogları, yazma, okuma ve canlandırma Canlandırma ile ilgili araştırma
14 Emir cümleleri Emir cümlelerini araştırır
15 Soru cümleleri Farklı soru cümleleri araştırır
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar