DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
2. Yabancı Dil (İngilizce) YFI   303 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Zekeriya KAZANCI
Dersi Verenler
Arş.Gör.ESRA ÖRSDEMİR PANPALLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fransız Dili Eğitimi Bölümü öğrencilerine 2. Yabancı dil olarak İngilizce öğretmek
Dersin İçeriği
Kendini tanıtma, alfabe, sayılar, renkler, meslekler. Temel dilbilgisi konuları, zamanlar, şart cümleleri, kipler, bağlaçlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birincil yabancı dil öğreniminde edindikleri becerileri kullanarak ikinci bir yabancı dil öğrenme
2) 2. Yabancı dilde okuma becerileri geliştirme
3) 2. Yabancı dilde yazma becerileri geliştirme
4) 2. Yabancı dilde dinleme becerileri geliştirme
5) 2. Yabancı dilde konuşma becerileri geliştirme
6) 2. Yabancı dilde dil bilgisi becerileri geliştirme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Birincil ve İkincil dil öğrenme arasındaki ilişkiler Öğretim elemannın ders notlarına çalışma Tartışma
2 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma Tartışma
3 Bir şarkı üzerinden duyduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma Tartışma
4 Yazma becerisi için serbest bir konuda kompozisyon yazma Öğretim elemannın ders notlarına çalışma Tartışma
5 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma Tartışma
6 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma Tartışma
7 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma Tartışma
10 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma Tartışma
11 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma Tartışma
12 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma Tartışma
13 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma Tartışma
14 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma Tartışma
15 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğretim elemannın ders notlarına çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar