DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fransızca Dil Becerilerinin Öğretimi 1 FRAZ   301 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Helene ÇAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA MAVAŞOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fransız dili eğitiminde etkili yöntem ve araçlar kullanarak bir ders hazırlayabilmek
Dersin İçeriği
Alana özgü temel kavramlar, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler, Fransız Dili Eğitimde ana yaklaşımlar ve temel özelliklerini anlatır
2) Öğrenciler, okul veya lise öğrencilerine yönelik bir ders planı hazırlar
3) Öğrenciler, sınav ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları anlatır
4) Öğrenciler, sınav hazırlar ve değerlendirir
5) Öğrenciler, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi tanımlar
6) Öğrenciler, Avrupa Ortak Dil Çerçevesinin seviyelerinin özellikleri açıklar
7) Öğrenciler, Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde belirtilen dil becerileri anlatır
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş Ön hazırlık yok
2 Geçmişten günümüze Fransızca öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler - hatırlatma Ön hazırlık yok
3 Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Ön hazırlık yok
4 Eylemsel yaklaşım Ön hazırlık yok
5 Ünite ve günlük ders planının hazırlanması Ön hazırlık yok
6 Öğrenme etkinliğin hazırlanması Ön hazırlık yok
7 Fransızca öğretiminde resim ve video kullanımı Ön hazırlık yok
8 Ara Sınav
9 Fransızca öğretiminde oyunlar Ön hazırlık yok
10 İnternet kullanımı Ön hazırlık yok
11 Alıştırma çeşitleri Ön hazırlık yok
12 Fransızca öğretiminde ölçme ve değerlendirme 1 - teori Ön hazırlık yok
13 Fransızca öğretiminde ölçme ve değerlendirme 2 - Fransızca sınavları Ön hazırlık yok
14 Fransızca öğretiminde ölçme ve değerlendirme 3 - uygulama Ön hazırlık yok
15 Ders değerldendirilmesi Ön hazırlık yok
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar