DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sözlü İletişim Becerileri 2 FRAZ   106 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Volkan KOÇKAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fransızca dinleme ve konuşma becerileri açısından Avrupa Dil Ortak Çerçevesinin A2-B1 seviyesine ulaşmak
Dersin İçeriği
Öykü veya fikir ile ilgili dinleme ve anlatım

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, dinlediği kısa bir öykünün bilgileri anlatır
2) Öğrenci, televizyondaki programların çoğunun ana bilgilerini anlatır
3) Öğrenci, uzun bir konuşma veya konferansın ana konuları çıkartır
4) Öğrenci, bir hikaye anlatır
5) Öğrenci, umudu veya hedefini anlatır
6) Öğrenci, basit bir şekilde fikirlerini savunur
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş Ön hazırlık yok Anlatım
Beyin Fırtınası
2 Aile hayatı Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
3 Aile hayatı Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
4 Aile hayatı Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
5 Aile hayatı Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
6 Bir film eleştirisi Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
7 Bir film eleştirisi Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
9 Cep telefonu, bilgisayar ve internet Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
10 Cep telefonu, bilgisayar ve internet Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
11 Çevre sorunları Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
12 Çevre sorunları Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
13 Seyahat ve yabancı dil öğrenimi Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
14 Seyahat ve yabancı dil öğrenimi Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
15 Ders değerlendirilmesi Ön hazırlık yok Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar