DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yazma Becerileri 2 FRAZ   108 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Volkan KOÇKAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Değişik metin türlerinde İleri düzey Fransızca yazma becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriği
Örneklerden yola çıkılarak, davetiye, dilekçe, mektup, tarif, makale gibi değişik türlerde metin yazma araçları ve özet yapma teknikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Olayları ve olguları betimlerler
2) Geçmiş olayları anlatırlar
3) Nesne, kişi ve uzamları konumlandırırlar
4) Olayları zaman düzlemine yerleştirirler
5) Olumlu duygu ve izlenimleri dile getirebilirler
6) Olumsuz duygu ve izlenimleri dile getirebilirler
7) Başkalarının kanılarını aktarabilirler
8) Bakış açılarının doğru ve yanlışlığını ortaya koyabilirler
9) Karşı sav dile getirebilirler
10) Bilgilerden sentez yapabilir ve sunarlar
11) Kanıtlayıcı ögelerin sentezini yapabilir ve sunarlar
12) Kanıtlayıcı metin türleri için kanıt üretebilir ve sunarlar
13) Bilgileri değerlendirebilirler
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Olayları ve olguları betimleme İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Geçmiş olayları anlatma İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Nesne, kişi ve uzamları konumlandırma İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Olayları zaman düzlemine yerleştirme İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Olumlu duygu ve izlenimleri dile getirme İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Olumsuz duygu ve izlenimleri dile getirme İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Başkalarının kanılarını aktarma İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Bakış açılarının doğru ve yanlışlığını ortaya koyma İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Karşı sav dile getirme İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Bilgilerden sentez yapma ve sunma İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kanıtlayıcı ögelerin sentezini yapma ve sunma İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kanıtlayıcı metin türleri için kanıt üretme ve sunma İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Metinsel bilgileri değerlendirme İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Kanıtlayıcı ögeleri değerlendirme İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar