DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dilbilimi 1 FRAZ   205 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MAVAŞOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA MAVAŞOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dilbilimin temel kavram, kuram,yöntem ve yaklaşımlarını uygulamalı olarak öğretmek
Dersin İçeriği
Dilbilimin temel kuram, kavram ve ilkeleri, bu tanımlamalar aracılığıyla dil bilinci edindirme, dilbilimin dalları ve çalışma alanları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2) Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3) Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4) Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5) Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6) Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7) Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8) Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9) Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10) Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11) Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12) Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13) Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14) Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15) Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dil, Dilbilim, Dilbilimin Tarihine Bir Bakış Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
2 Dil Felsefesi, Dille Mantık İlişkisi Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
3 Kaynak Bakımından Diller Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
4 Diller Arasındaki İlişkiler, Alışverişler, Kültür Akrabalıkları Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Çağdaş Dilbilim Kuramlarına Genel Bir Bakış Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
6 Çağdaş Dilbilim Kuramlarına Genel Bir Bakış Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
7 Dilin Katmanları, Sesbilim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Sözlükbilim ve Anlambilim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
10 Sözdizim- Chomskynin Kuramı ve Başka Kuramlar Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
11 Biçimbilim Fransızca- Türkçe Örnekler Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
12 Adlandırma-Yeni Kavramlar nasıl Oluşur Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
13 Adın Anlambilimsel ve Edimsel Boyutu Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
14 Dilbilimin Temel Kavramları Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Dönemde işlenen konulara genel bir bakış,tartışma Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar