DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fransızca Sözcük Bilgisi 1 FRAZ   209 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Helene ÇAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.VOLKAN KOÇKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fransızca kelime haznesi geliştirmek
Dersin İçeriği
Fransız dilinde yer alan sözcük türlerinin yapısal, biçimsel ve anlamsal özellikleri, birbirleriyle ilişkilerini sözlük kullanarak öğrenmeye yönelik alıştırmalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fransızca kelimelerin yapı ve türeme şekilleri üzerine düşünürler
2) En yaygın türeme şekli ve eklerini öğrenirler
3) Yeni kelimeler öğrenirler
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sözcük bilgisine giriş Ön hazırlık yok Anlatım
3 Fransız dili tarihi Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kelime türetme şekilleri Ön hazırlık yok Anlatım
5 Fiillerin önekleri konu ile ilgili ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 İsim ve sıfat önekleri Konu ile ilgili ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Sonekler 1 Konu ile ilgili ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Sonekler 2 Konu ile ilgili ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Bilmeceler Konu ile ilgili ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Bileşik sözcükler Konu ile ilgili ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Fiil deyimleri 1 Konu ile ilgili ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Fiil deyimleri 2 Konu ile ilgili ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Zarf deyimleri Konu ile ilgili ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Değerlendirme Konu ile ilgili ödev Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar