DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fransız Edebiyatı 2 FRAZ   204 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mediha ÖZATEŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
18. yüzyıldan günümüze kadar olan dönemi kapsayacak şekilde Fransız edebiyatındaki önemli olayları,akımları,yazarları ve eserlerini tanıtmak
Dersin İçeriği
18 . yüzyıldan günümüze Fransız edebiyatındaki akımların, yazarların ve eserlerinin incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Edebiyat toplum ilişkisini irdeler
2) 18. yüzyılın ilk yarısındaki fransız edebiyatındaki edebi türleri öğrenir
3) 18. yüzyılın ilk yarısında fransız edebiyatındaki yazarlar ve eserleri hakkında bilgi sahibi olur
4) 18. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşecek olan fransız ihtilali öncesi toplumdaki sorunları öğrenir
5) Fransız ihtilali sürecinde toplumu yönlendiren filozofları ve eserlerini ayrıntılı bir şekilde tanır.
6) 19. yüzyıl fransız edebiyatının genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
7) 19. yüzyıl fransız edebiyatındaki önemli edebi türler ve edebi akımlar hakkında bilgi sahibi olur.
8) 19. yüzyıl fransız edebiyatındaki akımların özellikleri ve bu akımlar içerisinde yer almış önemli yazarlar ve eserleri hakkında bilgi sahibi olur.
9) 20. yüzyıl fransız toplumu ve edebiyatının genel özelliklerini tanır.
10) 20. yüzyıl fransız edebiyatındaki önemli akımlar ,yazarlar ve eserleri hakkında bilgi sahibi olur.
11) Günümüz fransız edebiyatındaki akımlar,önemli yazarlar ve eserleri hakkında bilgi sahibi olur.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 18. yüzyıl fransız edebiyatına giriş Ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 17-18. yüzyıl fransız edebiyatlarını karşılaştırma Ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 18.yüzyıl Fransız edebiyatının ilk yarısındaki edebi türler,yazarlar ve yapıtlarının incelenmesi I Ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 18.yüzyıl Fransız edebiyatının ilk yarısındaki edebi türler,yazarlar ve yapıtlarının incelenmesi II Ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Fransız ihtilalinin edebiyata etkisinin incelenmesi Ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Fransız filozof-yazarların incelenmesi ( Montesquieu,Voltaire ) Ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Fransız filozof-yazarların incelenmesi ( Rousseau,Diderot, ) Ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 19.yüzyıl fransız edebiyatına giriş Ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Edebi akımların, yazarların ve eserlerin incelenmesi: Romantizm Ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Edebi akımların, yazarların ve eserlerin incelenmesi: Realizm Ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Edebi akımların, yazarların ve eserlerin incelenmesi: Naturalizm, Parnas ve sembolizm Ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 20. yüzyıl fransız edebiyatına giriş, edebi türler ve akımlar Ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 20. yüzyıl fransız edebiyatındaki yazarların ve eserlerin incelenmesi Ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 21. yüzyıl fransız edebiyatına giriş, edebi türler ve akımlar Ön okuma, araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar