DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fransızca Sözcük Bilgisi 2 FRAZ   208 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Helene ÇAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçevesi B1 seviyesine bağlı olan kelimeler öğrenmek
Dersin İçeriği
Fransız dilinde belli konularla ilgili kelimeler üzerinde alıştırmalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fransızca kelime haznelerini genişletirler
2) Değişik konularla ilgili kelime anlamlarını araştırırlar
3) Derste gördükleri kelimeleri etkin bir şekilde kullanırlar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Doğa ve çevre Konu ile ilgili kelime araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Beden ve sağlık Konu ile ilgili kelime araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Günlük etkinlikler Konu ile ilgili kelime araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Alışveriş Konu ile ilgili kelime araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Aktivite, oyun, spor Konu ile ilgili kelime araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Ulaşım, trafik Konu ile ilgili kelime araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Ara sınav değerlendirilmesi Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
10 Turizm, tatil Konu ile ilgili kelime araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Eğitim Konu ile ilgili kelime araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Mesleki hayat Konu ile ilgili kelime araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Teknoloji Konu ile ilgili kelime araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 İletişim Konu ile ilgili kelime araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Ders değerlendirilmesi Ön hazırlık yok Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar