DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fransızca-Türkçe Çeviri FRAZ   303 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Volkan KOÇKAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.VOLKAN KOÇKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fransız dili eğitiminde etkili yöntem ve araçlar kullanarak bir ders hazırlayabilmek
Dersin İçeriği
Alana özgü temel kavramlar, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevirinin tanımını yapabilme
2) Diller arasındaki sistem farklılıklarını kavrayabilme
3) Çeviride dikkat edilmesi gerekenleri öğrenme
4) Türkçe'nin cümle yapısı
5) Fransızcanın cümle yapısı
6) Çeviride kayıp ögeleri kavrama
7) Basit cümlelerin çevirisini yapabilme
8) Bileşik cümlelerin çevirisini yapabilme
9) Karmaşık olarak verilen ögelerden kurallı cümleler yapabilme
10) Basit ve kısa paragrafları Fransızcadan Türkçeye çevirebilme
11) Teknik metinlere giriş yapabilme
12) Karmaşık paragrafları çözümleyebilme
13) Gazete metinlerini anlayabilme
14) Kısa hikayeleri anlayabilme
15) Uzun paragrafların çevirilerini yapabilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çeviri nedir araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma
2 Bir avrupa dili olan Fransızca'dan anadili Türkçe'ye çeviri birebir yapılır mı araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
3 Fransızca ve Türkçe'nin sözdizimsel farklılıkları araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
4 Türkçe ve Fransızca'daki cümle ögelerinin sentaks içerisindeki farklı sıralanışları araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
5 Basit cümleler ve Fransızca'ya çevirileri araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
6 Basit cümle, bileşik cümle tanımları ve örneklemeler araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
7 Bağlaçlı cümlelerin çevirileri araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
8 Ara Sınav
9 Yan cümlecik nedir Yan cümlecik türleri araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
10 Zaman bağlaçlı yan cümleciklerin çevirileri araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
11 ilgi zamirli cümleciklerin çevirileri araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
12 basit paragrafları anlaya bilme ve çözümleyebilme araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
13 Gazete başlıklarının çevirileri araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
14 Basit teknik metin çevirileri yapabilme araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
15 uzun paragrafların çevirilerini yapabilme araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar