DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dil Edinimi FRAZ   305 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MAVAŞOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA MAVAŞOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dil edinimi sürecini örneklerle anlatmak
Dersin İçeriği
Anadil ve yabancı dil edinimi kuramlarını öğretmek, örneklendirmek ve bu kuramların yabancı dil öğretiminde kullanımını irdelemek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Önce Türkçe olarak yabancı dil edinimi kuramlarını öğrenme sonra bu konuda Fransızca kaynakları tarama
2) Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3) Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4) Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5) Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6) Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
7) Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8) Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
9) Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10) Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
11) Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
12) Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
13) Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
14) Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
15) Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkçe makalelerin incelenmesi (Beynin dilsel işlevleri, zeka, hafıza çeşitleri vb. konularda ) Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma, sunu Yapma
2 Türkçe makalelerin incelenmesi (Beynin dilsel işlevleri, zeka, hafıza çeşitleri vb. konularda ) Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma, sunu Yapma
3 Birinci Dil Edinimi Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma, sunu Yapma
4 Birinci Dil Edinimi Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma, sunu Yapma
5 Yabancı bir dilin edinimi Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma, sunu Yapma
6 Yabancı dillerin ediniminde bazı kuramlar Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma, sunu Yapma
7 Yabanci dil ediniminde altı boyut Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma, sunu Yapma
8 Ara Sınav
9 Dilsel Yetkinlik Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma, sunu Yapma
10 Dile giriş Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma, sunu Yapma
11 Gelişimin yapısı Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma, sunu Yapma
12 Edinimin hızı Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma, sunu Yapma
13 Son durum Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma, sunu Yapma
14 Sentez Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma, sunu Yapma
15 Sentez Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma, sunu Yapma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar