DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Edimbilim ve Dil Öğretimi FRAS   301 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MAVAŞOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA MAVAŞOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fransızca öğretmen adaylarının edimbilim kuramları, edimbilim ile meslek bilgisi etkileşimi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
Dersin İçeriği
Temel edimbilim kavramları, edimbilim-dil öğretimi bağıntısı, edimbilimsel çözümlemeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel edimbilim kuramlarını bilir
2) Söz edimlerini bilir
3) Yabancı dil öğretmenliğinde edimbilimin yeri ve önemini bilir
4) Yabancı dil öğreniminde edimbilimin katkısını açıklayabilir
5) Yabancı dil sınıfında uygulanabilecek edimbilimsel stratejileri bilir
6) Yabancı dil öğretim kitaplarında yer alan edimbilimsel öğeleri bulur ve çözümleyebilir
7) Edimbilim becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirmesi işlemlerini bilir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Edimbilime giriş Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Dil edinim kuramları ve edimbilim Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Dil edinim kuramları ve edimbilim Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Edimbilim stratejileri Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Edimbilim stratejileri Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Söz edimleri Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Söz edimleri Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Edimbilim ve yabancı dil öğretmenliği Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Edimbilim ve yabancı dil öğrencileri Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Edimbilim ve yabancı dil sınıfı Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Yabancı dil öğretim kitaplarında edimbilimsel öğeler Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Yabancı dil öğretim kitaplarında edimbilimsel öğeler Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Edimbilimsel becerileri ölçme ve değerlendirme Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Edimbilimsel becerileri ölçme ve değerlendirme Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar