DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fransız Kültürü FRAZ   304 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Helene ÇAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Birbirini tamamlayan dil ve kültür ilişkileri içinde, Fransız kültürü konusunda temel bilgiler edinme
Dersin İçeriği
Fransız tarihi ve çağdaş Fransız kültürü konusunda temel bilgiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler, Fransa haritası üzerine komşu ülkeleri, dağlar, ırmak, deniz, bölge ve önemli şehirler yerleştirir
2) Öğrenciler, örneklere dayanarak Fransa nın önemli ekonomik sektörlerini sıralar
3) Öğrenciler, Fransa nüfusunun önemli özelliklerini anlatır
4) Öğrenciler, Fransız tarihinin önemli dönemleri, olayları ve tarihlerini açıklar
5) Öğrenciler, dünyada Fransızca ve Fransanın önemini açıklar
6) Öğrenciler, Fransız siyasi sistemini anlatır
7) Öğrenciler, Fransız eğitim sistemini anlatır
8) Öğrenciler, Fransız medyaları tanıtır
9) Öğrenciler, Fransızların günlük hayatı ve bazı davranışlarını açıklar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş Ön hazırlık yok
2 Fransız coğrafyası Ön hazırlık yok
3 Fransız nüfusu Ön hazırlık yok
4 Frankofoni dünyası Ön hazırlık yok
5 Fransız ekonomisi Ön hazırlık yok
6 Fransız tarihi 1 Ön hazırlık yok
7 Fransız tarihi 2 Ön hazırlık yok
8 Ara Sınav
9 Fransız takviminde önemli günler Ön hazırlık yok
10 Fransız siyasi sistemi Ön hazırlık yok
11 Fransız medyası Ön hazırlık yok
12 Eğitim sistemi ve tatiller Ön hazırlık yok
13 Fransız mutfağı Ön hazırlık yok
14 Bir bölge örneği: film gösterisi Ön hazırlık yok
15 Ders değerlendirilmesi Ön hazırlık yok
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar