DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi EFMZ   302 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şengül DOĞANAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersi, Türk eğitim sisteminin yasal temellerini ve örgütsel yapısını tanıtmayı amaçlayan bir derstir.
Dersin İçeriği
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitimin toplumsal temellerini açıklar.
2) Öğretimin basamaklarını ifade eder.
3) Eğitimin nasıl örgütlendiğini farkeder.
4) Eğitim sitemindeki insan gücü kaynağını ve bu sitemi yürüten erki açıklar.
5) Eğitimde yönetim sürecini açıklar.
6) Okul yönetim süreçlerini ve işlevlerini ifade eder.
7) Eğitim programının yönetimini açıklar.
8) Öğrenci işlerinin yönetimini açıklar.
9) Eğitim çalışanlarının özlük haklarını ifade eder.
10) Türk Eğitim sisteminin örgüt yapısını tanımlar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇ VE İLKELERİ İlgili kaynakların okunması
2 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI / MEB TEŞKİLAT GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU İlgili kaynakların okunması
3 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI / MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU, İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU İlgili kaynakların okunması
4 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI İlgili kaynakların okunması
5 YÖNETİM KURAMLARI/ YÖNETİMDE KLASİK KURAMLAR İlgili kaynakların okunması
6 YÖNETİM KURAMLARI/ YÖNETİMDE NEOKLASİK KURAMLAR İlgili kaynakların okunması
7 YÖNETİM KURAMLARI/ YÖNETİMDE MODERN KURAMLAR İlgili kaynakların okunması
8 Ara Sınav
9 EĞİTİM VE OKUL YÖNETİMİ İlgili kaynakların okunması
10 YÖNETİM SÜREÇLERİ İlgili kaynakların okunması
11 ÖĞRENCİ İŞLERİNİN YÖNETİMİ İlgili kaynakların okunması
12 İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ İlgili kaynakların okunması
13 EĞİTİM PROGRAMININ YÖNETİMİ İlgili kaynakların okunması
14 DESTEK İŞLERİ VE BÜTÇENİN YÖNETİMİ İlgili kaynakların okunması
15 OKULA TOPLUMSAL KATILIM İlgili kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar