DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Konuşma Becerileri 2 FRAS   204 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Helene ÇAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin Fransızca dil yetkinliğini ilerleterek sözel dil kullanım becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır
Dersin İçeriği
İleri düzeyde Fransızca duyduğunu anlama ve duygu ve düşüncelerini etkin bir biçimde ifade edebilme becerisi; çeşitli konularda karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çeşitli durumlara ve ortamlara uygun şekilde Fransızca konuşma yapabilir
2) Çeşitli konularda fikirlerini açıklayabilir ve savunabilir
3) Ortamdaki diğer konuşmacıların fikirlerini özetleyebilir ve aktarabilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Resmi ve resmi olmayan Fransızca konuşma türleri Okuma, inceleme, örnekler hazırlama
2 Fransızca sözcük düzeni Okuma, inceleme, örnekler hazırlama
3 Fransızca sözcük düzeni Okuma, inceleme, örnekler hazırlama
4 Fransızca sözcük düzeni Okuma, inceleme, örnekler hazırlama
5 Fransızca tümce düzeni Okuma, inceleme, örnekler hazırlama
6 Fransızca tümce düzeni Okuma, inceleme, örnekler hazırlama
7 Fransızca tümce düzeni Okuma, inceleme, örnekler hazırlama
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Monolog çalışmaları Okuma, inceleme, örnekler hazırlama
10 Monolog çalışmaları Okuma, inceleme, örnekler hazırlama
11 Monolog çalışmaları Okuma, inceleme, örnekler hazırlama
12 Monolog çalışmaları Okuma, inceleme, örnekler hazırlama
13 Diyalog çalışmaları Okuma, inceleme, örnekler hazırlama
14 Diyalog çalışmaları Okuma, inceleme, örnekler hazırlama
15 Diyalog çalışmaları Okuma, inceleme, örnekler hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar