DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İkinci Yabancı Dil 3 FRAZ   403 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MAVAŞOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EBRU GENÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocukların öğrenme stratejilerini,çocuklara Fransızca öğretiminde uygulanacak sınıf içi yöntem ve teknikleri;oyun, şarkı ve görsel araçların geliştirilmesini ve kullanılmasını öğretmek.
Dersin İçeriği
Çocuklara yabancı dil öğretiminde teknik ve yöntemleri öğretmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birinci yabancı dil öğreniminde edindikleri becerileri kullanarak ikinci bir yabancı dil öğrenme
2) İkinci yabancı dilde okuma becerileri geliştirme
3) İkinci yabancı dilde yazma becerileri geliştirme
4) İkinci yabancı dilde konuşma becerileri geliştirme
5) İkinci yabancı dilde dinleme becerileri geliştirme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Birinci ve İkinci dil öğrenme arasındaki ilişkiler Öğretim elemanın ders notlarına çalışma
2 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemanın ders notlarına çalışma
3 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemanın ders notlarına çalışma
4 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemanın ders notlarına çalışma
5 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemanın ders notlarına çalışma
6 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemanın ders notlarına çalışma
7 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemanın ders notlarına çalışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Bir şarkı üzerinden duyduğunu anlama Öğretim elemanın ders notlarına çalışma
10 Bir şarkı üzerinden duyduğunu anlama Öğretim elemanın ders notlarına çalışma
11 Bir şarkı üzerinden duyduğunu anlama Öğretim elemanın ders notlarına çalışma
12 Yazma becerisi için serbest bir konuda kompozisyon yazma Öğretim elemanın ders notlarına çalışma
13 Yazma becerisi için serbest bir konuda kompozisyon yazma Öğretim elemanın ders notlarına çalışma
14 Yazma becerisi için serbest bir konuda kompozisyon yazma Öğretim elemanın ders notlarına çalışma
15 Yazma becerisi için serbest bir konuda kompozisyon yazma Öğretim elemanın ders notlarına çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar