DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fransızca Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme FRAS   402 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Helene ÇAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fransızca dersinde ideal değerlendirme için sınavların nasıl hazırlanacağını öğretmek
Dersin İçeriği
Dil becerili öğretiminde farklı yaş grupları ve dil düzeyleri için kullanılan sınav türleri ve ölçme yöntemleri, dil becerilerini ölçmeye ve değerlendirmeye yönelik ilkeler, sınav hazırlama teknikleri ve değerlendirme ölçütleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fransızca dersinde sınavların işlevlerini bilir ve bu işlevleri müfredatla ilişkilendirebilir
2) İletişimsel ve eylem odaklı derslerde başlıca sınama biçimlerini bilir ve uygular
3) Açık ve örtük sınamalar yapabilir
4) Etkin ve edilgen dil becerilerini test edebilir
5) Tümleşik dil becerilerinin nasıl ölçüldüğünü bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fransızca dersinde sınavların işlevleri ve müfredatla ilişkilendirilmesi Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak
2 İletişimsel ve eylem odaklı derslerde başlıca sınama biçimleri Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak
3 Fransızca dersinde açık ve örtük sınama biçimleri Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak
4 Fransızca dersinde etkin ve edilgen dil becerilerinin test edilmesi Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak
5 İdeal sınavların teknik özellikleri Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak
6 Alımlama becerilerinin sınanması ve değerlendirilmesi (okuma) Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak
7 Alımlama becerilerinin sınanması ve değerlendirilmesi (dinleme) Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Üretken becerilerin sınanması ve değerlendirilmesi (yazma) Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak
10 Üretken becerilerin sınanması ve değerlendirilmesi (konuşma) Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak
11 Sözcük bilgisi becerilerinin sınanması ve değerlendirilmesi Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak
12 Dilbilgisel becerilerin sınanması ve değerlendirilmesi Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak
13 Tümleşik dil becerilerinin sınanması ve değerlendirilmesi Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak
14 Tümleşik dil becerilerinin sınanması ve değerlendirilmesi Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak
15 Tümleşik dil becerilerinin sınanması ve değerlendirilmesi Ilgili kaynaklardan konu ile ilgili bolumler calisilacak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar