DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analiz I MATZ   103 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Perihan ARTUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.PERİHAN ARTUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı matematiksel düşünme yollarının, fonksiyon, limit ve türev kavramlarının geliştirilmesidir.
Dersin İçeriği
Fonksiyon, ters fonksiyon, trigonometrik fonksiyon, ters trigonometrik fonksiyon, üstel fonksiyon, logaritmik fonksiyon, Limit, Limit özellikleri, fonksiyonların limitlerinin hesaplanması, trigonometrik fonksiyonların limiti, sonsuz limit, süreklilik, türev ve tanımı, türev uygulamaları, trigonometrik fonksiyonların türevi, üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi, ,hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların türevi, yüksek mertebeden türevler, artan ve azalan fonksiyonlar, fonksiyonların maksimum ve minumumu, fonksiyonların bükeyliği ve türevlenebilen fonksiyonlarla ilgili bazı teoremler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fonksiyon ve bu kavramla ilgili bilgileri uygulama düzeyinde açıklar.
2) Limit ve bu kavramla ilgili bilgileri uygulama düzeyinde açıklar.
3) Türev ve bu kavramla ilgili bilgileri uygulama düzeyinde açıklar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiğe ilişkin yeterli alan bilgisine sahip olur.
X
2
Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgiye sahip olur.
3
Eğitim ortamlarında kullanılacak sınıf yönetimi yaklaşımlarını etkin olarak uygular.
4
Etkili bir matematik eğitimi için uygun öğretim yöntemlerinin kullanıldığı öğrenme ortamlarını gelişim ve yaş düzeylerine uygun olarak hazırlar.
5
Matematik-Toplum-Çevre-Tarih ilişkisini bilir ve mesleki ve günlük yaşamında kullanır.
6
Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanır.
7
Matematik öğretiminde konuya uygun araç, gereç ve materyal seçer ve tasarlar.
8
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izler.
9
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
11
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
12
Etkili bir matematik öğretimi için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
13
Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
14
Türk eğitim sisteminin amaç, yapı ve işleyişi bilgisine sahiptir.
15
Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bir öğretmen olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fonksiyon: Fonksiyon tanımı, özellikleri, fonksiyon türleri, ters fonksiyon Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.29-46; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. 44-71; Balcı (2000) s. 35-44; Kaçar, (2006), s. 93-115 Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 Fonksiyonların bileşkesi, tamdeğer fonksiyonu, işaret fonksiyonu Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.46-56; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. 71-64; Balcı (2000) s. 44-54; Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 Üstel fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.51-56; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. 71-64; Balcı (2000) s. 44-54; Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Üstel fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.51-56; Balcı (2000) s. 69-79.; Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Trigonometrik fonksiyonlar, Kadıoğlu ve Kamali (2005), s. 56-71, Balcı (2000) s. 54-69, Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Trigonometrik fonksiyonlar, ters-trigonometrik fonksiyonlar, Kadıoğlu ve Kamali (2005), s. 56-79, Balcı (2000) s. 54-69, Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
7 Özel tanımlı fonksiyonların (trigonometrik, ters fonksiyonlar, logaritma ve üstel fonksiyon, kapalı fonksiyon) türevi Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.79-82, Balcı (2000) s. 54-69, Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Limit: Bir değişkenli fonksiyonların limiti Kadıoğlu ve Kamali (2005), s. 87-120, Balcı (2000) s. 100-110. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 Ttrigonometrik fonksiyonların limiti, Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.120-128; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. 145-163; Balcı (2000) s. 105-110. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 Süreklilik: Süreklilik tanımı, sağdan ve soldan süreklilik Sürekli fonksiyonların özellikleri, süreklilik türleri . Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.131-148; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. 171-189; Balcı (2000) s. 113-123. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Türev: Türev tanımı, türevin geometrik yorumu , türev alma kuralları Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.148-170; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. 191-197; Balcı (2000) s. 123-143. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Özel tanımlı fonksiyonların (trigonometrik, ters fonksiyonlar, logaritma ve üstel fonksiyon, kapalı fonksiyon) türevi Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.170-174; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. 235-297; Balcı (2000) s. 143-148. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Özel tanımlı fonksiyonların (trigonometrik, ters fonksiyonlar, logaritma ve üstel fonksiyon, kapalı fonksiyon) türevi Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.170-174; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. 235-297; Balcı (2000) s. 143-148. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 yüksek mertebeden türevler, artan ve azalan fonksiyonlar, fonksiyonların maksimum ve minumumu, fonksiyonların bükeyliği ve türevlenebilen fonksiyonlarla ilgili bazı teoremler Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.170-179; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. 165-226; Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar