DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematiğin Temelleri I MATZ   101 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ayten Pınar BAL
Dersi Verenler
Doç. Dr.AYTEN PINAR BAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Matematik programında sayılar ve cebir öğrenme alanlarındaki konulara ilişkin temel kavramlar ve özelliklerini bilir. Bu kavramların birbiriyle ilişkisi, matematiksel kavramların tartışılması ve çoklu gösterimlerle birbirlerine dönüştürülmesi yapabilir.
Dersin İçeriği
Matematik programında sayılar ve cebir öğrenme alanlarındaki konulara ilişkin temel kavramlar ve özellikleri; bu kavramların birbiriyle ilişkisi, matematiksel kavramların tartışılması ve çoklu gösterimlerle birbirlerine dönüştürülmesi ve bu konuların matematik öğretimin amaç, ilke ve ortaokul matematik programıyla ilişkisini anlamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik programında sayılar konusunun özelliklerini bilir
2) Matematik programında sayılar konusuyla ilgili problemleri çözer.
3) Matematik programında cebir öğrenme alanının özelliklerini bilir
4) Matematik programında cebir öğrenme alanı ile ilgili problemler çözer
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiğe ilişkin yeterli alan bilgisine sahip olur.
2
Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgiye sahip olur.
3
Eğitim ortamlarında kullanılacak sınıf yönetimi yaklaşımlarını etkin olarak uygular.
4
Etkili bir matematik eğitimi için uygun öğretim yöntemlerinin kullanıldığı öğrenme ortamlarını gelişim ve yaş düzeylerine uygun olarak hazırlar.
5
Matematik-Toplum-Çevre-Tarih ilişkisini bilir ve mesleki ve günlük yaşamında kullanır.
6
Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanır.
7
Matematik öğretiminde konuya uygun araç, gereç ve materyal seçer ve tasarlar.
8
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izler.
9
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
11
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
12
Etkili bir matematik öğretimi için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
13
Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
14
Türk eğitim sisteminin amaç, yapı ve işleyişi bilgisine sahiptir.
15
Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bir öğretmen olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı Kaçar, A. (2006). Temel matematik. Ankara: PegemA Yayınevi Elçi, A. N. Güzel, E. B. Günhan, B. C., Çimen, E. E. (2016). Temel Matematiksel Kavramlar ve Uygulamaları. Ankara: PegemA Yayınevi Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
2 Doğal Sayılar ve İşlemler, Kaçar, A. (2017). Temel Matematik I-II Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
3 Kesir sayıları ve ondalık gösterim, Kaçar, A. (2017). Temel Matematik I-II Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
4 Yüzdeler ile ilgili problemler Kaçar, A. (2017). Temel Matematik I-II Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
5 Çarpanlar Ve Katlar ile ilgili problemler Kaçar, A. (2017). Temel Matematik I-II Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
6 Kümeler ve özellikleri Kaçar, A. (2017). Temel Matematik I-II Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
7 Tam Sayılar, Tam Sayılarla İşlemler, Kaçar, A. (2017). Temel Matematik I-II Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Rasyonel Sayılar, Rasyonel Sayılarla İşlemler, Kaçar, A. (2017). Temel Matematik I-II Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
10 Oran, Oran Ve Orantı, Kaçar, A. (2017). Temel Matematik I-II Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
11 Üslü İfadeler, ve Kareköklü İfadeler, Kaçar, A. (2017). Temel Matematik I-II Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
12 Denklem, Kaçar, A. (2017). Temel Matematik I-II Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
13 Doğrusal Denklemler, Kaçar, A. (2017). Temel Matematik I-II Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
14 Cebirsel İfadeler Ve Özdeşlikler, Kaçar, A. (2017). Temel Matematik I-II Soru-Cevap
15 Eşitsizlikler Kaçar, A. (2017). Temel Matematik I-II Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar