DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Lineer Cebir I MATZ   203 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kamuran TARIM
Dersi Verenler
Doç. Dr.DİLEK KAHYALAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere temel lineer cebir kavramları ve süreçleriyle ilgili anlayış kazandırmak. Konuyla ilgili kavramları ve süreçleri problem durumlarına uygulayabilme ve çözüm yöntemlerini etkili şekilde kullanabilmelerini sağlayacak birikimin oluşumuna yardımcı olmak.
Dersin İçeriği
Matrisler, matrislerde işlemler, özel tipte matrisler; elementer işlemler, eşelon matris, elemanter matrisler ve bir matrisin tersi, bir matrisin rankı; determinant, determinant fonksiyonunun özellikleri; lineer denklem sistemleri, lineer denklem sistemlerini çözme yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matrisler cebirinin özelliklerini açıklar.
2) Matrislerle ilgili toplama, çarpma işlemlerini yapar.
3) Bir matrisin ters matrisini bulma metotlarını bilir.
4) Lineer denklem sistemlerini matris ve determinant kullanarak çözer.
5) Matrisler ve lineer denklem sistemleri arasındaki ilişkiyi anlar
6) Lineer denklem sistemlerini farklı yöntemler kullanarak çözer.
7) Matris rankı, determinant ve tersinir olma arasındaki bağıntıları bilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematiğe ilişkin yeterli alan bilgisine sahip olur.
X
2
Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgiye sahip olur.
3
Eğitim ortamlarında kullanılacak sınıf yönetimi yaklaşımlarını etkin olarak uygular.
4
Etkili bir matematik eğitimi için uygun öğretim yöntemlerinin kullanıldığı öğrenme ortamlarını gelişim ve yaş düzeylerine uygun olarak hazırlar.
5
Matematik-Toplum-Çevre-Tarih ilişkisini bilir ve mesleki ve günlük yaşamında kullanır.
6
Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanır.
7
Matematik öğretiminde konuya uygun araç, gereç ve materyal seçer ve tasarlar.
8
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izler.
9
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
11
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
12
Etkili bir matematik öğretimi için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
13
Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
14
Türk eğitim sisteminin amaç, yapı ve işleyişi bilgisine sahiptir.
15
Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bir öğretmen olur.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Matrisler ve matris türleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
2 Matrislerde işlemler İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
3 Eşelon matris İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
4 Determinantlar İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
5 Determinantlar İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Elementer matrisler ve bir matrisin tersi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 Bir matrisin rankı İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav
9 Lineer denklem sistemleri İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Lineer denklem sistemlerini çözme yöntemleri (Gauss yok etme, Gauss-Jordan indirgeme) İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Lineer denklem sistemlerini çözme yöntemleri (Gauss yok etme, Gauss-Jordan indirgeme) İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Ters matris kullanarak lineer denklemi çözme yöntemi İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Lineer denklem sistemlerini çözme yöntemleri(Ters matris ve Cramer yöntemi) İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Genel tekrar ve soru çözümü İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Genel tekrar ve soru çözümü İlgili kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar