DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Lineer Cebir II MATZ   204 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kamuran TARIM
Dersi Verenler
Doç. Dr.DİLEK KAHYALAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin vektör uzayları, lineer bağımsızlık ve iç çarpım uzayları gibi temel konuları öğrenmesini sağlayarak geometri derslerinin temellerini oluşturmak.
Dersin İçeriği
Vektör uzayları, alt uzaylar, lineer bağımsızlık, lineer kombinasyonlar; germe, baz ve boyut; lineer dönüşümler, bir lineer dönüşümün çekirdeği ve görüntüsü; izomorfizmler, öz-değerler ve öz-vektörler; karakteristik polinomlar; köşegenleştirme, iç çarpım uzayları, vektörlerin ortogonalliği, ortonormal vektör kümeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı vektör uzayı örnekleri oluşturur.
2) Vektör uzayını ve alt uzay, lineer bağımlılık-bağımsızlık, germe, taban kavramları ile ilişkilerini açıklar.
3) İç çarpım uzayını açıklar ve rutin olmayan örnekler yazabilir.
4) İç çarpım uzayında farklı ortogonal ve ortonormal vektör kümeleri yazar.
5) Farklı vektör uzayları üzerinde lineer dönüşüm tanımlar ve çekirdek-görüntü uzaylarını belirler.
6) Verilen bir lineer dönüşüme karşılık gelen matrisi bulur.
7) Verilen bir matrisi köşegenleştirir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)