Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Aile Eğitimi ve Katılımı
(OKLS301)
- 2 - 3 5 - - 3 4 3 - 2 - 5 - 5 - - 4 4
Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim
(OKLZ102)
5 - - 4 - - - 2 3 - - 3 - 3 4 2 - - - 1
Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme
(OKLZ303)
3 - - 4 - - 4 5 5 - - - - - - 4 - - - -
Çocuk Ruh Sağlığı
(OKLZ304)
4 - - 1 1 - 4 3 2 - 2 - 1 - - 1 - - - -
Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım
(OKLZ101)
- - - 5 3 - 4 5 3 4 2 - - - - - - - - -
Çocukta Sosyal Beceri Eğitimi
(OKLS304)
4 - - 4 4 - 4 4 5 4 5 - - - - 5 - 4 - -
Eğitim Psikolojisi
(EFMZ106)
5 - - 4 2 2 3 3 2 3 3 2 - - - - - - - -
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
(EFMZ205)
- - - - - 5 - - - - - 4 - 4 - - 5 - 5 -
Erken çocukluk dönemi çevre eğitimi
(OKLZ302)
- - 2 1 1 - - 1 1 3 - - 2 2 - - 3 - 3 4
Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı
(OKLZ306)
1 - - 1 1 - 1 1 1 4 - 4 3 2 1 4 1 1 1 1
Erken Çocukluk Döneminde Gelişim
(OKLZ104)
5 - - 4 - - 3 1 4 3 - - - - - - - - - -
Erken Çocukluk Eğitiminde Drama
(OKLZ206)
2 - - 3 - - 1 1 3 3 - - 1 2 2 4 1 5 2 2
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş
(OKLZ103)
5 2 - - - - 3 - - - - - 4 - 2 - - - 2 -
Erken Çocuklukta Duyu Eğitimi
(OKLS207)
- 2 - 5 2 - 5 2 5 - - 3 2 2 2 2 3 - - 1
Erken Çocuklukta Farklı Yaklaşımlar
(OSC459)
1 - - 2 2 - 3 2 2 2 - 2 4 2 2 2 - 3 1 1
Erken Çocuklukta Fen Eğitimi
(OKLZ203)
3 1 5 4 1 - 3 1 4 4 - 3 - - 3 - - - - 3
Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi
(OKLZ201)
5 - 5 4 - - 3 4 4 4 - - - 3 - - - - - -
Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi
(OKLZ204)
2 - - 4 1 - 2 2 5 5 2 - 1 3 - - 5 5 - -
Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi
(OKLZ202)
3 - - - - - 3 2 5 4 4 - - - - - - 5 - -
Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları
(OKLZ305)
5 1 - - - - 4 1 4 2 - - - - - - - - - -
Erken Çocuklukta Ritim, Dans ve Orff Eğitimi
(OKLS305)
1 3 - 4 - - - - 3 3 - - - 3 - - - 5 - -
Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi
(OKLZ301)
3 - 3 4 - - 4 - 3 5 - 5 - 4 5 4 - 3 4 5
Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri
(OKLS206)
5 - 4 5 - - 2 2 5 5 - - - 5 5 4 - 3 5 4
Ev Merkezli Eğitim
(OSC457)
- - - - 5 - 3 - 4 - 4 - - - - - - - - -
Farklı Ülkelerde Erken Çocukluk Eğitimi
(OKLS204)
3 4 - - - - - - - - - - 5 2 - 4 - - - -
İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları
(O402)
2 3 1 4 - - 1 2 3 3 - 2 1 3 3 3 2 - 1 1
Kaynaştırma
(OSC461)
- 4 - 3 - - 4 5 5 5 5 - - 3 4 3 - - 3 4
Kurum Yönetimi
(OSC416)
- 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 - 2 1
Okul Öncesi Eğitim Programları
(OKLZ205)
- 5 - 5 4 - 4 3 4 5 - - - - - - - - - -
Okul Öncesinde Davranış Yönetimi
(OSC406)
2 - - - - - 5 5 5 - 2 - - - - 5 - - - -
Orf Öğretisi
(OSC414)
- - - - - - - - 4 4 - - - 5 - - - 4 3 -
Öğretmenlik Uygulaması I
(MB435)
3 4 3 5 5 - 4 4 4 4 5 4 3 3 3 1 1 4 2 3
Öğretmenlik Uygulaması II
(MB408)
2 4 3 5 5 - 5 5 4 5 4 3 3 3 3 3 2 5 3 4
Proje Yaklaşımı ve Uygulamaları
(OSC455)
4 3 3 4 4 - 5 5 5 5 - 4 - 4 - - - - - -
Rehberlik
(MB427)
- - - 4 - 2 3 - 4 3 2 - 4 3 4 4 - - 3 3
Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi
(OKLS201)
3 - - 4 3 - 3 - 4 - 3 - - 5 4 4 - - 4 4
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
(OKLS302)
1 1 - 4 2 - 4 5 5 4 - 1 - 2 1 - - - - -
Sınıf Yönetimi
(EFMZ308)
- - - 4 3 - 5 3 3 3 3 - 3 3 3 4 - - 3 4
Topluma Hizmet Uygulamaları
(OGK417)
- - - - - - - - - - - - - 5 4 3 5 - - -
Türk Kültüründe Aile ve Çocuk
(OKLS303)
- - - 3 1 - - - 1 - - - 3 - 2 - - - 3 -
İlişkili ders sayısı / 40 26 15 10 31 21 4 31 29 36 28 15 15 16 26 20 22 11 12 19 18
İlişki ağırlığı 82443011256101038312910348434182607229475450
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir