DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Rehberlik MB   427 7 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Ersun ÇIPLAK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YAŞAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YAŞAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; öğrencilerin çağdaş eğitim sisteminde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin önemini anlamalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Rehberliğin tanımı,rehberlik türleri, rehberliğin ilkeleri,rehberlik servisleri,rehberlik modelleri ,rehberlik hizmet alanları, bireyi tanıma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Rehberlik hizmetlerinin önemini kavrayacaklar.
2) Rehberliği tanımlayabilecekler ve amaç ve ilkelerini açıklayabilecekler
3) Rehberlik hizmet alanlarını açıklayabilecekler.
4) Rehberlik modellerini açıklayabilecekler.
5) Bireyi tanımada kullanılan farklı teknikler ve ölçekleri anlayabilecekler
6) Rehberliğin örgüt yapısını anlayabilecekler
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
X
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çağdaş eğitim sisteminde öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik Konu okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Çağdaş eğitim sisteminde öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik 2 Konu okuma 2 Anlatım
Soru-Cevap
3 Rehberlik türleri Konu okuma 3 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Rehberliğin temel işlevleri Konu okuma 4 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Rehberlik hizmet alanları Konu okuma 5 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Rehberlik hizmet alanları (doğrudan sunulan hizmetler) Konu okuma 6 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Rehberlik hizmet alanları (dolaylı sunulan hizmetler) Konu okuma 7 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav test Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Ödev
9 Bireyi tanıma teknikleri Konu okuma 8 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Bireyi tanımanın temel ilkeleri Konu okuma 9 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Bireyin tanınması gereken yönleri Konu okuma 10 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Testler ve Test Dışı Teknikler Konu okuma 11 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Psikolojik Danışma ve rehberlik hizmetlerinde örgütlenme Konu okuma 12 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Psikolojik Danışma Kuramları Konu okuma 13 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 İnsancıl eğitim Konu okuma 14 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar