DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Yaklaşımı ve Uygulamaları OSC   455 7 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Durmuş ASLAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.DURMUŞ ASLAN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.DURMUŞ ASLAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Proje yaklaşımının tanımı, amaçları, çocuğa sağladığı yararlar, proje yaklaşımı konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olması ve proje çalışmalarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda deneyim sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Proje yaklaşımının tanımı, felsefi temelleri, çocuğa sağladığı yararlar, okul öncesi eğitimde proje çalışmalarının yeri ve amacı, proje konusu seçiminde dikkat edilmesi gereken ilkeler, proje yaklaşımının aşamaları (planlama, uygulama ve değerlendirme), proje yaklaşımında aile katılımı, proje hazırlama ve uygulama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Proje yaklaşımının ne olduğunu açıklar
2) Proje yaklaşımının dayandığı felsefi temelleri açıklar
3) Proje yaklaşımının çocuklara sağladığı yararları açıklar
4) Proje yaklaşımında öğretmene düşen görevleri örneklerle açıklar
5) Proje yaklaşımın aşamalarını sıralar ve açıklar
6) Konu seçiminde göz önüne alınması gereken ilkeleri açıklar ve tartışır
7) Okul öncesi dönem çocuklarına uygun projeler planlar, uygular ve değerlendirir
8) Proje çalışmaları sırasında aile katılımı stratejileri geliştirir
9) Farklı okul öncesi eğitim modellerini açıklar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
X
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Farklı okul öncesi eğitim modelleri 1 (High Scope, Montessori, Reggio Emilia) Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Farklı okul öncesi eğitim modelleri 2 (Açık Eğitim, Waldorf, Portage) Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Farklı okul öncesi eğitim modelleri 3 (Ev okulu,Head Start, Çocuktan Çocuğa, Bank Street, Kamii-Devries) Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Proje yaklaşımının tanımı ve felsefi temeller ve proje yaklaşımının amaçları, çocuklara sağladığı yararlar Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Proje çalışmasının planlanması ve projeye başlama Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
7 Uygulama: alan çalışması ve sınıfa dönüş Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Proje / Tasarım
9 Projeyi sonlandırma Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
10 Projenin değerlendirilmesi Konuyla ilgili kaynakları okuma, ilgili araştırmaları inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
11 Proje yaklaşımında aile katılımı Proje hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Ödev
12 Grup projelerinin hazırlanması Proje hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
13 Grup projelerinin sunumu 1 Proje sunumu Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
14 Grup projelerinin sunumu 2 Proje sunumu
15 Yarıyıl sonu sınavlarına hazırlık Konuyla ilgili kaynakları okuma Gösteri
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar