DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ev Merkezli Eğitim OSC   457 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS
Dersi Verenler
Prof. Dr.YAŞARE AKTAŞ ARNAS1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.YAŞARE AKTAŞ ARNAS2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ev merkezli erken çocukluk eğitim uygulamaları yoluyla ev merkezli erken çocukluk eğitim modelini öğrenmek.
Dersin İçeriği
Ders uygulamalı bir derstir. Öğretmen adayı her hafta ev merkezli eğitim programı hazırlar ve ev ziyareti yaparak hazırladığı programı anneye uygular ve çocuğu değerlendirir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyalleri tespit eder.
2) Çocukların gelişim düzeyine göre materyaller oluşturur.
3) Çocukların gelişim düzeyine uygun materyaller ve yöntemlerle etkinlikler uygular.
4) Dünya ve ülkemizde uygulanan ev temelli erken çocukluk eğitim modellerin farkına varır.
5) Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı ve okul öncesinde anne baba eğitimi ve aile katılımının önemi hakkında bilgilendirme Ön hazırlık gerekmemektedir. Tartışma
2 Ziyaret edilecek ailenin ve çocukların belirlenmesi, çocukların gelişim düzeyini belirlemek amacıyla Ankara Gelişim Envanterinin uygulanması okuma ve araştırma Tartışma
Bireysel Çalışma
3 İki gelişim alanından ilk kazanımların verilmesi, ev merkezli etkinliklerin planlanıp tartışılması, çocukların gelişimine yönelik broşür hazırlama program ve etkinlik örnekleri hazırlama 1 Tartışma
4 Bir önceki haftayı değerlendirme, iki gelişim alanından kazanımlara yönelik etkinlikler hazırlama1 program ve etkinlik örnekleri hazırlama 2 Tartışma
5 Bir önceki haftayı değerlendirme, iki gelişim alanından kazanımlara yönelik etkinlikler hazırlama2 program ve etkinlik örnekleri hazırlama 3 Tartışma
6 Bir önceki haftayı değerlendirme, iki gelişim alanından kazanımlara yönelik etkinlikler hazırlama3 program ve etkinlik örnekleri hazırlama 4 Tartışma
7 Bir önceki haftayı değerlendirme, iki gelişim alanından kazanımlara yönelik etkinlikler hazırlama4 program ve etkinlik örnekleri hazırlama 5 Tartışma
8 Ara Sınav etkinlik dosyası hazırlama Portfolyo
9 Bir önceki haftayı değerlendirme, iki gelişim alanından kazanımlara yönelik etkinlikler hazırlama5 program ve etkinlik örnekleri hazırlama 6 Tartışma
10 Bir önceki haftayı değerlendirme, iki gelişim alanından kazanımlara yönelik etkinlikler hazırlama6 program ve etkinlik örnekleri hazırlama 7 Tartışma
11 Bir önceki haftayı değerlendirme, iki gelişim alanından kazanımlara yönelik etkinlikler hazırlama7 program ve etkinlik örnekleri hazırlama 8 Tartışma
12 Bir önceki haftayı değerlendirme, iki gelişim alanından kazanımlara yönelik etkinlikler hazırlama8 program ve etkinlik örnekleri hazırlama 9 Tartışma
13 Bir önceki haftayı değerlendirme, iki gelişim alanından kazanımlara yönelik etkinlikler hazırlama9 program ve etkinlik örnekleri hazırlama 10 Tartışma
14 Bir önceki haftayı değerlendirme, iki gelişim alanından kazanımlara yönelik etkinlikler hazırlama 10 program ve etkinlik örnekleri hazırlama 11 Tartışma
15 Dönem boyunca yapılan ev ziyaretlerini ve verilen eğitimi değerlendirme, dersi değerlendirme ve dosya teslimi etkinlik dosyası hazırlama 12 Portfolyo
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavına hazırlanma 1 Portfolyo

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar