DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Orf Öğretisi OSC   414 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayperi SIĞIRTMAÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Orff öğretisini tanımak ve müzik eğitiminde kullanabilmektir.
Dersin İçeriği
Orff öğretisi temeline dayalı etkinlikleri planlama, sınıfta ve anaokulunda uygulama yapma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Orff Öğretisinin temel fikirlerini ve özelliklerini tanımlar
2) Ritm etkinliği planlar.
3) Hazirladigi ritm etkinligini uygular.
4) Tekerleme, şarkı sözü yazar.
5) Muzikli hikaye etkinligi planlar
6) Muzikli hikaye etkinligini uygular.
7) Yaratıcı dans ve hareket etkinliği planlar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
X
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Orff öğretisini tanıma Kaynak okuma Anlatım
2 Orff öğretisini tanıma Kaynak okuma Anlatım
3 Tekerleme yazma Örnekleri inceleme Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Tekerlemeye uygun ritm çalışmaları hazırlama Örnek hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
5 Anaokulunda uygulanan tekerleme etkinliği ile ilgili deneyimlerin paylaşımı Rapor hazırlama Alıştırma ve Uygulama
6 Şarkı sözü yazma Örnekleri inceleme Tartışma
7 Şarkıda farklı öğretim tekniklerinin kullanılması Gozlem Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Anaokulunda uygulanan şarkı etkinliği ile ilgili deneyimlerin paylaşımı Rapor hazırlama Tartışma
10 Dans etkinliği için müzik belirleme Örnekleri inceleme Tartışma
11 Dans müziğine uygun hareketler belirleme Örnek hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
12 Anaokulunda uygulanan dans etkinliği ile ilgili deneyimlerin paylaşımı Tartisma Tartışma
13 Müzikli hikaye etkinliği için hikaye seçimi Örnekleri inceleme Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Müzikli hikaye çalışmasının sınıfta uygulanması Örnek hazırlama Beyin Fırtınası
15 Anaokulunda uygulanan hikaye etkinliğiyle ilgili deneyimlerin paylaşımı Rapor hazırlama Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar