DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kurum Yönetimi OSC   416 8 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ebru DERETARLA GÜL
Dersi Verenler
Doç. Dr.EBRU DERETARLA GÜL1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.EBRU DERETARLA GÜL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okulöncesi eğitim kurumlarında görev ve sorumluluklar, yönetmelikler hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Okulöncesi eğitim kurumları yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okulöncesi eğitimi tanımlar.
2) Okulöncesi eğitimin tarihini söyler.
3) Okulöncesi eğitimin yeterliklerini söyler.
4) Okulöncesi eğitim kurumları yönetmeliğini anlatır.
5) Okulöncesi eğitim kurumları yönetmeliğini açıklar.
6) Okulöncesi eğitim kurumları yönetmeliğini tanımlar.
7) Özel kreş ve gündüz bakımevleri yönetmeliğini söyler.
8) ara sınav
9) Özel kreş ve gündüz bakımevleri yönetmeliğini açıklar.
10) Okulöncesi eğitim kurumlarında yönetim sürecini tanımlar.
11) Okulöncesi eğitim kurumlarında iletişim becerilerini belirtir.
12) Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan personellerin görev, yetki ve sorumluluklarını söyler.
13) Okulöncesi eğitim kurumlarında personel işe alma sürecini söyler.
14) Okulöncesi eğitim kurumlarında iş basvurusu düzenler.
15) Okulöncesi eğitim kurumlarının türlerini açıklar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
X
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
X
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
X
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
X
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
X
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
X
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Okulöncesi eğitim nedir Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 Okulöncesi eğitimin tarihi Konu ile ilgili bilgileri okuma Soru-Cevap
Tartışma
3 Günümüzde okulöncesi eğitim Konu ile ilgili bilgileri okuma Tartışma
Problem Çözme
4 Okulöncesi eğitim kurumları yönetmeliği 1-3 kısım Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Okulöncesi eğitim kurumları yönetmeliği 4-7 kısım Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Okulöncesi eğitim kurumları yönetmeliği 8-11 kısım Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Özel kreş ve gündüz bakımevleri yönetmeliği 1. bölüm Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Özel kreş ve gündüz bakımevleri yönetmeliği 2. bölüm Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim süreci Konu ile ilgili bilgileri okuma Soru-Cevap
Tartışma
11 Okulöncesi eğitim kurumlarında iletişim becerileri Konu ile ilgili bilgileri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Personel Konu ile ilgili bilgileri okuma Soru-Cevap
Tartışma
13 İşe alma Konu ile ilgili bilgileri okuma Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 İş basvurusu Konu ile ilgili bilgileri okuma Soru-Cevap
Tartışma
15 Değerlendirme Konu ile ilgili bilgileri okuma Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar