DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim OKLZ   102 2 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YAŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiŞULE ERDEN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiŞULE ERDEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doğum öncesi gelişim ve 0-2 yaş çocukların bilişsel, fiziksel, motor, dil, sosyal ve duygusal ve cinsel gelişim ilkelerini açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Gelişimin doğası, gelişim kavramları ve gelişim kuramları (Piaget, Vygotsky),doğum öncesi gelişim, 0-2 yaşta fiziksel gelişim, psikomotor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal ve duygusal gelişim ve cinsel gelişim süreçleri ve bu süreçleri etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gelişimin doğasını açıklar
2) Gelişim süreçlerini etkileyen olumlu ve olumsuz etkenleri sıralar.
3) 0-2 yaşta bilişsel gelişim, bilişsel gelişim kavramları ve kuramlarını (Piaget, Vygotsky) açıklar.
4) Doğum öncesi ve sonrası gelişimin farklı alanlarını karşılaştırır
5) Dil gelişimi ile ilgili kavramları ve dil gelişim sürecini açıklar
6) 0-2 yaşta fiziksel gelişimi ile ilgili kavramları ve fiziksel gelişim sürecini açıklar.
7) 0-2 yaşta sosyal ve duygusal gelişimi ile ilgili kavramları ve sosyal ve duygusal gelişim sürecini açıklar.
8) 0-2 yaşta cinsel gelişimi ile ilgili kavramları ve cinsel gelişim sürecini açıklar.
9) Bebeklerin gelişimini nasıl destekleyeceğini yorumlar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
X
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Ders İçerik, Amaç ve Gerekliliklerinin Tanıtılması Ön Hazırlık gerekmemektedir Anlatım
Tartışma
2 Çocuk ve Çocukluk Kavramı Bölüm Okuması ve ön araştırma 1 Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
3 Gelişim, Öğrenme, Olgunlaşma, Büyüme, Hazır Bulunuşluk Kavramları ve Gelişimin İlkeleri Bölüm Okuması ve Ön Araştırma 2 Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
4 Gelişim Kuramları ve Farklı Yaklaşımlar Bölüm Okuması 3 Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
5 Çocuk Gelişiminde Kullanılan Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bölüm okuması 3 Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
6 Doğum Öncesi Gelişim ve Doğum Bölüm Okuması 4 Anlatım
Tartışma
7 Bebeklik Dönemi: Fiziksel Gelişim ve Sağlık Bölüm Okuması 5 Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Bebeklik Dönemi: Duyu, Motor ve Algı Gelişimi Bölüm Okuması 6 Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
10 Bebeklik Dönemi: Bilişsel Gelişim (Piaget) Bölüm Okuması 7 Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
11 Bebeklik Dönemi: Bilişsel Gelişim (Vygotsky) Bölüm Okuması 7 Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
12 Bebeklik Dönemi: Dil Gelişimi Bölüm Okuması 8 Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
13 Bebeklik Dönemi: Sosyal ve Duygusal Gelişim Bölüm Okuması 9 Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
14 Bebeklik Dönemi: Cinsel Gelişim Bölüm Okuması 10 Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
15 Erken Deneyimler ve Beyin Gelişimi Sınava Hazırlık ve Konuların Tekrarı Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavına hazırlanma 1 Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar