DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Erken Çocukluk Döneminde Gelişim OKLZ   104 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Özkan ÖZGÜN
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖZKAN ÖZGÜN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ÖZKAN ÖZGÜN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
3-8 yaş arası sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, cinsel gelişim ile ilgili kavramlar, özellikler ve kuramları tanıtmak, tartışmak ve öğrencilerin bu çerçevede çocukların gelişimi değerlendirmek ve desteklemelerine yardımcı olarak stratejileri belirlemek.
Dersin İçeriği
Erken çocukluk döneminde (3-8 yaş arası) sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, cinsel gelişim ile ilgili kavramlar, özellikler ve kuramlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Erken çocukluk döneminde sosyal ve duygusal gelişimi tanımlar, değerlendirir, karşılaştırır ve nasıl destekleneceğini bilir
2) Erken çocukluk döneminde kişilik gelişimini tanımlar, değerlendirir, karşılaştırır ve nasıl destekleneceğini bilir
3) Erken çocukluk döneminde ahlak gelişimini tanımlar, değerlendirir, karşılaştırır ve nasıl destekleneceğini bilir
4) Erken çocukluk döneminde cinsel gelişimini tanımlar, değerlendirir, karşılaştırır ve nasıl destekleneceğini bilir
5) Erken çocukluk döneminde (3-8 yaş arası) sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, cinsel gelişim ile ilgili kavramları, özellikleri ve kuramları açıklar ve karşılaştırır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin İçerik, Amaç ve Gerekliliklerinin Tanıtılması Ön hazırlık gerektirmemektedir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Çocukluk Kavramı ve Değişimi Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çocuk Hakları Sözleşmesi Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Gelişim ile ilgili Temel Kavramlar Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Erken Çocukluk Döneminde Fiziksel Gelişim ve Sağlık Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Erken Çocukluk Döneminde Bilişsel Gelişim - Piaget Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Erken Çocukluk Döneminde Bilişsel Gelişim - Vygotsky Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Erken çocukluk döneminde dil gelişimi - Dilin Temelleri Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Erken Çocukluk Döneminde Dil Gelişimi Kuramları Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Dil Gelişim Aşamaları Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Erken Çocukluk Döneminde Duygusal Gelişim Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişim Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Gelişim Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Erken Çocukluk Döneminde Ahlak Gelişimi Bölüm Okuması ve Hazırlık Sorularının Yanıtlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar