DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitim Psikolojisi EFMZ   106 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YAŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenme ve öğretimi etkileyebilecek gelişimsel, psikolojik, sosyal vb. alanlara ve etkenlere kuramsal, bilimsel ve güncel bir bakış açısı kazandırma; bu bakış açısını yaşantılarına ve deneyimlerine yansıtabilmelerinin desteklemesi.
Dersin İçeriği
Eğitim psikolojisinin tanımını, çalışma alanlarını, gelişimle ilgili temel kavramları, gelişimin ilkelerini, gelişim kuramlarını, gelişim alanlarını, öğrenme ve öğretimle ilgili farklı kuramları ve öğrenmeyi etkileyen gelişimsel ve sosyal kültürel etkileşim faktörleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) eğitim psikolojisinintemel kavramlarını anlar
2) gelişim ve gelişimle ilgili temel kavramları öğrenir
3) gelişimi etkileyen faktörleri kavrar
4) gelişim dönem ve gelişim ödevlerini açıklar
5) Kişilik gelişiminde temel örüntüleri açıklar
6) Piagetin bilişsel gelişim düzeylerinin öğrenme açısından doğurgularını açıklar
7) Kolbergin ahlak gelişimi kuramını toplumsal değişim temelinde değerlendirir
8) Ara sınavlar
9) Öğrenme sorunlarının engellenebilmesi veya çözümü için gerçekçi öneriler sunar
10) Kuram ve uygulama da öğrenmeye farklı bakış açılarını açıklar
11) Gelişim ve öğrenme açısından, kişisel ve sosyal problemleri tespit eder
12) Gelişim ve öğrenme açısından, bireysel farklılıklar ile sosyal-kültürel yaşamın etkileşim örüntülerine örnekler verir
13) öğrenmeyi ve öğrenme kuramlarını açıklar
14) öğrenmeyi etkileyen faktörleri açıklar
15) edimsel ve klasik koşullanmayı anlar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
X
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
X
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
X
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
X
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim ve bilim olarak eğitim psikolojisi Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Eğitim psikolojisinde temel kavram ve ilkeler İlgili okumalar ve gözlemler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Gelişim alanları ve gelişim dönemleri İlgili okumalar ve gözlemler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Fiziksel gelişim, dil gelişimi İlgili okumalar ve gözlemler
5 Bilişsel gelişim İlgili okumalar ve gözlemler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Yaşam dönemleri ve kişilik gelişimi İlgili okumalar ve gözlemler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Altı Şapka
7 Ahlak gelişimi İlgili okumalar ve gözlemler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Rol Oynama
Örnek Olay
8 Ara Sınav Related readings, observations Yazılı Sınav
9 Bireysel farklılıklar, sosyal kültürel yapı; sorunlar ve gelişim ve öğrenme ilişkileri İlgili okumalar ve gözlemler Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
10 Sosyal kültürel yapı ve bireysel farklılıklar temelinde: gelişime ve öğrenmeye dair sorunlarımız I İlgili okumalar, gözlem, görüşme vb. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
11 Sosyal kültürel yapı ve bireysel farklılıklar temelinde: gelişime ve öğrenmeye dair sorunlarımız II İlgili okumalar, gözlem, görüşme vb. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
12 Sosyal kültürel yapı ve bireysel farklılıklar temelinde: gelişime ve öğrenmeye dair sorunlarımız III İlgili okumalar, gözlem, görüşme vb. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
13 Öğrenme psikolojisinde farklı bakış açıları: Davranışçı, bilişselci, sosyal yapıcılar İlgili okumalar ve gözlemler Anlatım
Soru-Cevap
14 Motivasyon İlgili okumalar, gözlemler, kompozisyon Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 Gözden geçirme ve tartışma İlgili okumalar ve gözlemler Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar